Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2018

02. Verotukseen liittyvät korkotulotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 75 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Momentille tuloutetaan verotuksen toimittamiseen liittyvät korkotulot, kertyneet viivekorot ja jäämämaksut, verotilin viivästyskorot sekä verontilityslain mukaiset korkotulot. Momentille kertyvien erien korko on sidottu korkolain mukaiseen viitekorkoon.


2018 talousarvio 75 000 000
2017 talousarvio 75 000 000
2016 tilinpäätös 104 649 354

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 75 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentilta vähennetään 30 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu Verohallinnon siirtohinnoittelusta tekemien valitusten ja niistä oikeusasteessa saatujen päätösten vaikutuksesta.


2018 II lisätalousarvio -30 000 000
2018 talousarvio 75 000 000
2017 tilinpäätös 74 264 476
2016 tilinpäätös 104 649 354

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentilta vähennetään 30 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.