Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2018

20. Siirto valtion asuntorahastostaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille siirretään 12 000 000 euroa.

Selvitysosa:Rahastosta tehdään valtion lainanoton korkokustannuksiin ja rahaston omapääomaeriin perustuva tuloutus valtion talousarvioon. Korollisen pääoman pohjana käytetään vuoden 2016 vahvistetun tilinpäätöksen mukaista omaa pääomaa, josta on vähennetty ne summat, yhteensä noin 1,35 mrd. euroa, jotka valtion talousarviosta on vuosina 1990—1993 siirretty rahastoon. Valtion lainanoton korkokustannuksena käytetään vuoden 2016 valtion euromääräisen pitkäaikaisen lainanoton efektiivistä, nimellistä korkokustannusta (0,0 %) siten, että sen muutoksesta on otettu huomioon puolet. Jälleenrahoituskoron lähtötaso on 0,57 %. Näin jälleenrahoituskorko vuodelle 2018 on 0,29 %. Rahastosta tehtävää tuloutusta vähentää rahaston yhdystilin saldolle samoin perustein laskettu korko, joka on noin 3,0 milj. euroa.


2018 talousarvio 12 000 000
2017 talousarvio 26 500 000
2016 tilinpäätös 47 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille siirretään 12 000 000 euroa.