Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
         01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
         04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
              03. Autovero
              05. Varainsiirtovero
              06. Arpajaisvero
              07. Ajoneuvovero
              08. Jätevero
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2018

03. AutoveroPDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 896 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu autoverolakiin (1482/1994). Vuoden 2008 alusta sekä uusien että käytettyjen henkilöautojen autovero on määräytynyt hiilidioksidipäästön perusteella. Vero määräytyy yleisestä kuluttajahinnasta ja sen osuus vaihtelee 3,8—50 prosentin välillä hiilidioksidipäästöstä riippuen. Pakettiautojen verotus vastaa henkilöautojen verotusta, mutta kookkaiden pakettiautojen veroa alennetaan kokonaismassan perusteella.

Autoverotusta kevennetään asteittain hallituskaudella yhteensä n. 182 milj. euroa. Ensimmäiset veronkevennykset tulivat voimaan vuosien 2016 ja 2017 alusta ja seuraavat kevennykset tulevat voimaan asteittain vuosien 2018 ja 2019 alussa. Veronkevennyksen asteittaisella voimaantulolla pyritään hillitsemään käyttäytymisvaikutuksia sekä välttämään kertaluonteisen suuren veromuutoksen aiheuttamia autokaupan markkinahäiriöitä ja varastoarvojen äkillistä alenemista sekä kuluttajien kannalta epäoikeudenmukaisia vaikutuksia.

Suomessa määräaikaisesti käytettävien leasing- ja vuokra-autojen verotusmenettelyä muutettiin vuoden 2017 alusta lähtien siten, että ensirekisteröinnin yhteydessä on mahdollista hakea ennakkoon ajoneuvojen viennistä ulkomaille maksettavaa palautusta. Samalla vientipalautuksen saamisen edellytykset lievenivät.

Autoveron tuoton kehitys riippuu sekä verotettavien ajoneuvojen määrän että keskimääräisen veron kehityksestä. Autoveron tuoton kannalta uusien henkilöautojen myynnin kehityksellä on suurin merkitys. Uusia henkilöautoja ennakoidaan verotettavan n. 118 000 kpl vuonna 2017. Vuonna 2018 uusien autojen hankinnan oletetaan kasvavan muutamalla tuhannella kappaleella vuodesta 2017.

Autoveron veropohjan keskeisten erien arvioitu kehitys

 20162017 ennuste2018 ennuste
 kplkeskim.
vero, euroa
kplkeskim.
vero, euroa
kplkeskim.
vero, euroa
       
Uudet henkilöautot115 3006 500118 0006 300122 0005 500
Uudet pakettiautot13 3004 90016 0004 70016 0004 500

Uusien henkilöautojen keskimääräinen hiilidioksidipäästö vuonna 2016 oli n. 120 g/km. Uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet tasaisesti vuodesta 2008 lähtien. Keskimääräisten päästöjen lasku pienentää verokertymää veroprosentin määräytyessä päästöjen perusteella. Autoveron tuottoon on vaikuttanut viime vuosina myös käytettynä maahantuotujen autojen autoveroon liittyvät palautukset.

Autoveron arvioitu kertymä eri ajoneuvoryhmistä (milj. euroa)

 2016
tilinpäätös
2017
talousarvio
2018
ennuste
    
Henkilöautot882779794
Pakettiautot746779
Moottoripyörät101211
Muut ajoneuvot8512
Autoveron palautukset-10-10-
Yhteensä964853896

Merkittävin autoveroennusteen riski liittyy verotettaviksi tulevien ajoneuvojen kysyntään. Uusien henkilöautojen kysynnän poikkeaminen ennustetusta 10 000 kappaleella vaikuttaisi verotuottoon n. 55 milj. euroa.

Autoveron verotukien yhteismääräksi arvioidaan n. 80 milj. euroa vuonna 2018.

Autoveron arvioitu verotuki (milj. euroa)

 2016
tilinpäätös
2017
ennuste
2018
ennuste
    
Muuttoautojen verotuki77-
Taksien verotuki101015
Invalidien autoverotuki444
Pelastusautojen, sairasautojen, invataksien, matkailuautojen sekä muiden ajoneuvojen verotuet626261
Yhteensä838380

2018 talousarvio896 000 000
2017 I lisätalousarvio52 000 000
2017 talousarvio853 000 000
2016 tilinpäätös963 541 452

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 911 000 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 15 000 000 euroa talousarvioesityksen 896 000 000 euroon aiheutuu kasvaneesta autojen myyntiennusteesta. Romutuspalkkion ja sähköautojen hankintatuen arvioidaan siirtävän henkilöautojen myyntiä vuodelta 2017 vuodelle 2018.


2018 talousarvio911 000 000
2017 II lisätalousarvio32 000 000
2017 I lisätalousarvio52 000 000
2017 talousarvio853 000 000
2016 tilinpäätös963 541 452

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 911 000 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 65 000 000 euroa.

Selvitysosa: Tuottoarviota korottaa se, että uusien autojen CO2-päästötaso ei ole laskenut ennustetusti, jolloin keskimääräinen uusien autojen vero on toteutunut ennustettua korkeampana. Lisäksi ennustettuun verotettujen autojen määrän kasvuun vaikuttaa aiempaa positiivisempi ennuste yksityisen kulutuksen kehityksestä.

Tuottoarviossa on otettu huomioon taksien autoverotuen asteittainen poistuminen 1.7.2018 alkaen. Verotuen pienenemisen seurauksena autoveron tuoton arvioidaan kasvavan n. 2 milj. euroa.


2018 I lisätalousarvio65 000 000
2018 talousarvio911 000 000
2017 tilinpäätös977 138 446
2016 tilinpäätös963 541 452

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 65 000 000 euroa.