Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2017

10. Ympäristön- ja luonnonsuojeluPDF-versio

21. Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v)

Määrärahaa saa käyttää kohdissa 1)—3) myös avustusten maksamiseen.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan viimeisen kappaleen.

Määrärahaa käytetään avustusluonteisesti kohdassa 1) pienialaisten ja arvokkaiden luontotyyppien ja maisema-alueiden hoitoon ja kohdassa 2) Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman toimenpiteisiin kuuluvien yhteistoimintaverkostojen rahoittamiseen.


2017 talousarvio 2 440 000
2016 II lisätalousarvio
2016 talousarvio 2 440 000
2015 tilinpäätös 2 440 000

22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v)

Määrärahaa saa käyttää:

9) enintään 81 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen, josta enintään 15 henkilötyövuotta määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kohdan 6 ja 28 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kohtien 1), 2), 3), 7) ja 8) tehtäviin.

Selvitysosa:Päätösosan kohta 9) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 9).

Viiden henkilötyövuoden lisäys tarvitaan hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvien vesienhoitosuunnitelmien ja merenhoidon toimenpideohjelman toteuttamiseksi (Kärkihanke 3, Biotalous ja puhtaat ratkaisut, toimenpide 2). Lisähenkilötyövuodet kohdennetaan kärkihankkeen toimenpiteiden edistämiseen sekä toteutusta palvelevien selvitysten tekemiseen.


2017 talousarvio 14 725 000
2016 III lisätalousarvio
2016 talousarvio 15 825 000
2015 tilinpäätös 13 760 000

66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 732 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 292 000 euroa talousarvioesityksen 1 440 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 35.01.01 ja aiheutuu Helsingin komission (HELCOM) isäntämaamaksun kohdentamisesta tälle momentille.


2017 talousarvio 1 732 000
2016 talousarvio 1 440 000
2015 tilinpäätös 1 440 000