Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2017 TALOUSARVIOESITYKSEN (HE 134/2016 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ
   Yleisperustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       01. Ympäristöhallinnon toimintamenot
       10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu
            21. Eräät luonnonsuojelun menot
            22. Eräät ympäristömenot
            66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
       20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

10. Ympäristön- ja luonnonsuojeluPDF-versio

21. Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v)

Määrärahaa saa käyttää kohdissa 1)—3) myös avustusten maksamiseen.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan viimeisen kappaleen.

Määrärahaa käytetään avustusluonteisesti kohdassa 1) pienialaisten ja arvokkaiden luontotyyppien ja maisema-alueiden hoitoon ja kohdassa 2) Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman toimenpiteisiin kuuluvien yhteistoimintaverkostojen rahoittamiseen.


2017 talousarvio2 440 000
2016 II lisätalousarvio
2016 talousarvio2 440 000
2015 tilinpäätös2 440 000

22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v)

Määrärahaa saa käyttää:

9) enintään 81 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen, josta enintään 15 henkilötyövuotta määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kohdan 6 ja 28 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kohtien 1), 2), 3), 7) ja 8) tehtäviin.

Selvitysosa: Päätösosan kohta 9) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 9).

Viiden henkilötyövuoden lisäys tarvitaan hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvien vesienhoitosuunnitelmien ja merenhoidon toimenpideohjelman toteuttamiseksi (Kärkihanke 3, Biotalous ja puhtaat ratkaisut, toimenpide 2). Lisähenkilötyövuodet kohdennetaan kärkihankkeen toimenpiteiden edistämiseen sekä toteutusta palvelevien selvitysten tekemiseen.


2017 talousarvio14 725 000
2016 III lisätalousarvio
2016 talousarvio15 825 000
2015 tilinpäätös13 760 000

66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 732 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 292 000 euroa talousarvioesityksen 1 440 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 35.01.01 ja aiheutuu Helsingin komission (HELCOM) isäntämaamaksun kohdentamisesta tälle momentille.


2017 talousarvio1 732 000
2016 talousarvio1 440 000
2015 tilinpäätös1 440 000