Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       10. Polisväsendet
       40. Migration

Talousarvioesitys 2017

04. Krishanteringscentrets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av lönejusteringar.


2020 VII tilläggsb. 5 000
2020 IV tilläggsb. -130 000
2020 budget 2 358 000
2019 bokslut 1 461 000
2018 bokslut 1 752 000