Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
              03. Autovero
              05. Varainsiirtovero
              06. Arpajaisvero
              07. Ajoneuvovero
              08. Jätevero
       12. Sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

03. Autovero

Momentille arvioidaan kertyvän 1 012 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu autoverolakiin (1482/1994). Vuoden 2008 alusta otettiin käyttöön auton hiilidioksidipäästöstä riippuva veroprosentin määräytyminen. Vuoden 2009 huhtikuussa siirrettiin autoverolle kannettava arvonlisävero osaksi autoveroa, jonka jälkeen autoveron määrä on 12,2—48,8 % yleisestä kuluttajahinnasta hiilidioksidipäästön mukaan. Keskimääräinen veroprosentti on ollut noin 20 %. Käytettynä verotettavan auton vero perustuu Suomen markkinoilla olevan vastaavan ajoneuvon arvoon veroprosentin määräytyessä vastaavalla tavalla joko hiilidioksidipäästön tai ajoneuvon massan perusteella. Pakettiautojen verotus vastaa eräin vähäisin poikkeuksin henkilöautojen verotusta.

Autoveron tuoton kehitys riippuu sekä verotettavien ajoneuvojen määrän että keskimääräisen veron kehityksestä. Autoveron tuoton kannalta uusien henkilöautojen myynnin kehityksellä on suurin merkitys. Taloustaantuman seurauksena uusien henkilöautojen myynti putosi 40 % vuonna 2009, mutta kysyntä on kääntynyt nousuun vuonna 2010 ja nousun arvioidaan jatkuvan edelleen vuonna 2011.

Autoveron veropohjan keskeisten erien arvioitu kehitys
  2009 2010 ennuste 2011 ennuste
  kpl keskim.vero, euroa kpl keskim.vero, euroa kpl keskim.vero, euroa
             
Uudet henkilöautot 83 500 6 557 109 000 7 000 117 000 7 000
Käytetyt henkilöautot 22 500 4 277 24 000 4 800 28 000 4 900
Uudet pakettiautot 8 000 5 981 9 000 5 700 10 500 5 600

Uusien henkilöautojen keskimääräinen hiilidioksidipäästö on kehittynyt vuosina 2007—2010 seuraavassa taulukossa esitetyn mukaisesti. Voidaan olettaa, että autojen teknisestä kehityksestä johtuen keskimääräinen hiilidioksidipäästö alenee edelleen hieman vuonna 2011.

Uusien henkilöautojen keskimääräinen hiilidioksidipäästö (g/km)
  2007 2008 2009 2010
         
Bensiinikäyttöiset 178,9 166,5 157,2 151,0
Dieselkäyttöiset 173,1 159,5 157,5 151,5
Keskimäärin 177,3 163,1 157,3 150,8

Autoveron arvioitu kertymä eri ajoneuvoryhmistä (milj. euroa)
  2009
tilinpäätös
2010
ennuste1)
2011
talousarvio
       
Uudet henkilöautot 547 763 819
Käytetyt henkilöautot 96 115 138
Uudet pakettiautot 47 51 59
Muut ajoneuvot 32 30 31
Taksien ja invalidien veronpalautus -35 -35 -35
Yhteensä 687 924 1 012

1) laskentaoletus v. 2010 tasosta

Tärkeimmät autoveron kertymän riskit liittyvät verotettavaksi tulevien ajoneuvojen kysyntään ja niiden hiilidioksidipäästöjen kehityksestä riippuvaan veroprosentin muutokseen. Jos uusien henkilöautojen kysyntä poikkeaa ennustetusta 1000 kappaleella, tämä vaikuttaisi verotuottoon noin 7 milj. eurolla. Hiilidioksipäästön keskiarvon yhden gramman muutos vaikuttaisi noin 3—4 milj. eurolla uusista henkilöautoista kertyvän autoveron tuottoon.

Selvitysosa:Lisäys 25 000 000 euroa talousarvioesityksen 987 000 000 euroon nähden aiheutuu käytettyjen henkilöautojen tuontia koskevan ennusteen korottamisesta. Vuonna 2010 käytettyjen henkilöautojen tuonnin arvioidaan nousevan 30 000 kappaleeseen, minkä johdosta käytettyjen autojen tuontiennustetta vuodelle 2011 on korotettu 23 000 kappaleesta 28 000 kappaleeseen.


2011 talousarvio 1 012 000 000
2010 IV lisätalousarvio 108 000 000
2010 talousarvio 850 000 000
2009 tilinpäätös 686 898 654