Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2017

20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 15 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Museoviraston käytössä olevien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannuksiin.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kotkaniemen museon vuokra (siirto momentilta 29.10.20) 110
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -163
Vuokramenojen indeksikorotus 154
Tasomuutos 94
Yhteensä 195

2017 talousarvio 15 400 000
2016 II lisätalousarvio -163 000
2016 talousarvio 15 205 000
2015 tilinpäätös 16 945 000