Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2017

55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 769 381 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisten opintorahojen ja opintotuen asumislisän maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Korkeakouluopiskelijoiden opintorahat 349 381 000
Muiden oppilaitosten opiskelijoiden opintorahat 153 000 000
Asumislisä 267 000 000
Yhteensä 769 381 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Korkeakoulutuksen aloituspaikkojen määräaikainen lisäys (2014-2015) -1 400
Opintotuen rakenteellinen muutos (L1243/2013) 1 354
Opintotukiuudistus (HO 2015) -47 400
Poliisiammattikorkeakouluopiskelijoiden siirtyminen tuen piiriin (L 1164/2013) 522
Yhteensä -46 924

2017 talousarvio 769 381 000
2016 talousarvio 816 305 000
2015 tilinpäätös 764 374 188