Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2017

52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 40 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisista valtiontakauksista aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Opintolainahyvitys 11 000 000
Takausvastuusuoritukset 17 000 000
Maksuvapautukset 6 000 000
Tileistä poistot 6 000 000
Korkoavustukset 200 000
Yhteensä 40 200 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Maksuvapautusten määrän kasvu 2 000
Opintotuen rakenteellinen muutos (L1243/2013) 10 000
Takausvastuumenojen pienentyminen -3 000
Yhteensä 9 000

2017 talousarvio 40 200 000
2016 talousarvio 31 200 000
2015 tilinpäätös 26 885 800