Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2017

04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 681 000 euroa.

Selvitysosa:Varastokirjasto vähentää yleisten ja tieteellisten kirjastojen kokoelmatarvetta ja varmistaa, että hankittu kirjallisuus säilyy tiedontarvitsijoiden käytössä. Varastokirjasto tukee osaamisen kehittämistä yhteiskunnassa ja osallistuu kirjastojen toimintatapojen ja palvelujärjestelmän kehittämiseen kustannustehokkaalla ja nopealla aineistojen käyttöön saattamisella.

Tunnuslukuja 2014
toteutuma
2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
         
Vastaanotetun aineiston määrä (hm) 6 766 4 786 4 500 4 500
Tilausten määrä (kpl) 83 038 90 841 100 000 105 000
Sairauspäivien lkm/htv 15,8 8,3 <8 <8
Henkilötyövuodet 1) 23,7 19 19,5 19

1) Vuoden 2014 htv luku sisältää 3,7 htv:tä määräaikaista aineistojen rästiprojektityötä.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 2 066 1 763 1 686
Bruttotulot 4 5 5
Nettomenot 2 062 1 758 1 681
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 250    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 51    

Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetusministeriön asetukseen Varastokirjaston suoritteista perittävistä maksuista (1346/2006).

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -1
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -14
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -16
Palkkaliukumasäästö -2
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -6
Toimintamenojen tuottavuussäästö -9
Toimintamenosäästö (HO 2015) -10
Työajan pidentäminen (Kiky) -9
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -1
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -9
Yhteensä -77

2017 talousarvio 1 681 000
2016 II lisätalousarvio -25 000
2016 talousarvio 1 758 000
2015 tilinpäätös 1 863 000