Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tulli
            15. Eläkkeet
            17. Muut eläkemenot
            50. Vahingonkorvaukset
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2017

16. Ylimääräiset eläkkeet (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 2 094 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ylimääräisten eläkkeiden maksamiseen voimassa olevien valtioneuvoston päätösten mukaisesti sekä aiemmin myönnettyjen ylimääräisten eläkkeiden maksamiseen.

Määrärahasta saa käyttää enintään 9 000 euroa eduskunnan kansliatoimikunnan myöntämien ylimääräisten eläkkeiden maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Määräraha on laskettu vuodelle 2017 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2531).

Momentin suuruinen määrä siirretään katteeksi Kevalle momentilla rahoitettavien eläkkeiden maksamista varten.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Ylimääräiset eläkkeet 2 085 000
Eduskunnan kansliatoimikunnan ylimääräiset eläkkeet (enintään) 9 000
Yhteensä 2 094 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Indeksikorotusten vaikutus 10
Muun kuin indeksikorotuksen mukainen muutos -62
Yhteensä -52

2017 talousarvio 2 094 000
2016 talousarvio 2 146 000
2015 tilinpäätös 1 735 738