Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tulli
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2017

03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 348 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Kokonaistuottavuuden tuotos/panos -indeksi, muutos edelliseen vuoteen, % - 1 1
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Sähköisen identiteetin oikeellisuus, % 100 100 100
Sovelluskyselyssä luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl 17,7 14,5 19,2
Väestötietojärjestelmän suorakäytön
käytettävyys, %
99,90 99,95 99,95
Varmennejärjestelmien käytettävyys, % 99,99 99,95 99,95
Muuttoilmoitus internetissä, % 69 72 75
Tunnistamisen ja asiointivaltuuspalvelujen käytettävyys, %     99,90
Palveluväylän, palvelunäkymien ja palvelutitetovarannon käytettävyys,  %     99,50
Palvelutietovarantoon palvelujaan kuvanneiden kuntien osuus, %     100
Tunnistamisen palveluun liitetyt Vetuma- ja Tunnistus.fi-asiakkaat, %     100
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet, virasto yhteensä1) 116,6 125 140
Sairauspoissaolot, pv/htv 8,9 9 9
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,5 3,4 3,4

1) Ei sisällä Kansallinen palveluarkkitehtuuri -ohjelman toimeenpanon määräaikaisia henkilöresursseja.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 22 299 24 528 27 273
Bruttotulot 18 379 16 880 17 925
Nettomenot 3 920 7 648 9 348
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 346    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 410    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Tietopalvelu)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 6 759 8 368 7 675
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 6 621 8 368 7 675
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 138 - -
Kustannusvastaavuus, % 102 100 100
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 1 733 1 350 1 200
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 596 1 315 1 200
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 137 35 -
Kustannusvastaavuus, % 109 103 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
KATSO-palvelu (jatkuva) (siirto momentilta 28.10.01) 563
Suomi.fi -palvelu (siirto momentilta 28.20.01) 1 075
Tunnistamismaksujen keskittäminen (siirto momentilta 28.10.01) 300
Tunnistamismaksujen keskittäminen (siirto momentilta 32.30.01) 228
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -5
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -2
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -48
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -1
Palkkaliukumasäästö -11
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -22
Toimintamenojen tuottavuussäästö -34
Toimintamenosäästö (HO 2015) -179
Työajan pidentäminen (Kiky) -32
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -5
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -24
Tasomuutos -103
Yhteensä 1 700

2017 talousarvio 9 348 000
2016 II lisätalousarvio -25 000
2016 talousarvio 7 648 000
2015 tilinpäätös 7 984 000