Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tulli
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2017

09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 000 000 euroa.

Selvitysosa:Palvelukeskuksen juoksevan palvelutoiminnan tulot ja menot on nettobudjetoitu tälle momentille. Momentille kertyvillä asiakasmaksu- ja muilla tuloilla rahoitetaan palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Määrärahaa on tarkoitus käyttää ennalta arvaamattomiin liiketoimintariskeihin.

Palvelukeskuksen palveluksessa arvioidaan vuoden 2017 lopussa olevan 1 050 henkilöä. Valtorin toiminnan tuottojen arvioidaan nousevan noin 266 milj. euroon vuonna 2017 kulujen ollessa noin 269 milj. euroa.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Asiakastyytyväisyys, 1—5 2,6 3,5 3,7
Toiminnallinen tehokkuus ja palvelukyky      
Virkamiehen/loppukäyttäjän perustietotekniikkapalvelu Tuotteistus viimeistelyvaiheessa. Käytössä Valtorissa 483 työasemaa 15 000 työasemaa 35 000 työasemaa
Videoneuvottelupalvelu Tuotteistus käynnissä 5 asiakasta ottanut käyttöön 10 asiakasta ottanut käyttöön
Kapasiteettipalvelu (Vaka+oma) Tuotteistus valmis. Käytössä Valtti keskitetyssä infrassa, IdM:ssä ja ITSM:ssä yht. 27 palvelinta 400 palvelinta 800 palvelinta
Toimipisteen tietoliikenneratkaisu (LAN, WLAN ja WAN) Tuotteistus käynnissä 25 % toimipisteistä palvelun piirissä 50 % toimipisteistä palvelun piirissä
Identiteetin ja käyttövaltuuksien hallinta (IdM) Tuotteistus käynnissä 4 asiakasta ottanut käyttöön 10 asiakasta ottanut käyttöön
Yleinen julkaisualusta Tuotteistus viimeistelyvaiheessa. 4 asiakasta 20 asiakasta ottanut käyttöön 40 asiakasta ottanut käyttöön
Konesalistrategia, alasajetut konesalit Määrittelyvaihe lähes valmis 20 alasajettua konesalia 40 alasajettua konesalia
Käytettävyys      
VY-verkko (KYTKY) käytettävyys 100,00 98,98 98,98
VyVi — käytettävyys 99,37 99,90 99,90
Sähköiset palvelut käytettävyys 99,90 99,90 99,90
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Sairauspoissaolot, pv/htv 8,5 8,0 7,5
Työtyytyväisyys, 1—5 3,2 3,6 3,6
Henkilötyövuodet 619 1 000 1 050

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 169 725 173 260 269 246
Bruttotulot 166 063 170 260 266 246
Nettomenot 3 662 3 000 3 000
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 263    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 601    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 166 063 170 260 266 246
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 169 725 173 260 269 246
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -3 662 -3 000 -3 000
Kustannusvastaavuus, % 98 98 99

2017 talousarvio 3 000 000
2016 talousarvio 3 000 000
2015 tilinpäätös 3 000 000