Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2017

50. VaalimenotPDF-versio

20. Vaalimenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 8 453 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vaalilain (714/1998) mukaisten yleisten vaalien ja menettelystä neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä annetussa laissa (571/1987) tarkoitettujen valtiollisten kansanäänestysten toimittamisesta ja niihin liittyvästä tiedottamisesta ja tietopalvelusta, vaalitietojärjestelmän ja vaalivalmiuden ylläpidosta, vaalijärjestelmän ja vaalitietojärjestelmän kehittämisestä sekä äänestysaktiivisuuden vahvistamiseen liittyvistä toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) siirtomenojen maksamiseen kunnille vaalilain 188 §:n 2 momentissa tarkoitettuna kertakorvauksena ja saamelaiskäräjistä annetussa laissa (974/1995) tarkoitetuista saamelaiskäräjävaaleista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Kuntavaalit 2017, valmistelumenot 3 315
Presidentinvaali 2018, valmistelumenot v. 2017 1 200
Maakuntavaalit 2018, valmistelumenot v. 2017 200
Vaalitietojärjestelmän menot 3 165
Muut vaalimenot 573
Yhteensä 8 453

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kuntavaalit 2017, valmistelumenot 3 240
Maakuntavaalit 2018, valmistelumenot v. 2017 200
Muut vaalimenot 164
Presidentinvaali 2018, valmistelumenot v. 2017 1 200
Vaalitietojärjestelmän menot 965
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 3
Yhteensä 5 772

2017 talousarvio 8 453 000
2016 II lisätalousarvio 3 000
2016 talousarvio 2 681 000
2015 tilinpäätös 17 589 801