Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2017

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 87 166 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkoasiainministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusavustusten maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Maksuosuus Pohjoismaiden ministerineuvoston talousarvioon 22 496 000
Maksuosuus YK:n talousarvioon 9 996 000
Maksuosuus YK:n rauhanturvajoukoille 32 595 000
Maksuosuudet muille YK:n alaisille järjestöille ja rahastoille 2 265 000
Kemiallisen aseen kieltojärjestön jäsenmaksu (OPCW) 340 000
Euroopan Neuvoston jäsenmaksut 3 380 000
OECD:n jäsenmaksu 2 868 000
WTO:n jäsenmaksu 1 019 000
Maksuosuudet Etyjin talousarvioihin 5 285 000
Ydinkoekieltosopimus; Suomen maksuosuus valmistelukomitean kustannuksista 522 000
Maksuosuus kansainväliselle rikostuomioistuimelle (ICC) 1 150 000
Muut jäsenmaksut ja rahoitusosuudet 5 250 000
Yhteensä 87 166 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 205
Yhteensä 205

2017 talousarvio 87 166 000
2016 talousarvio 86 961 000
2015 tilinpäätös 74 455 000