Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
            29. Arvonlisäveromenot

Talousarvioesitys 2017

02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain (40/1994) 1 §:n 2 momentin mukaisten eläkkeellä olevien presidenttien käytettäväksi osoitetuista palveluista aiheutuvien menojen maksamiseen.


2017 talousarvio 600 000
2016 talousarvio 600 000
2015 tilinpäätös 600 000