Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2017

20. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 510 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion lainanoton ja velanhallinnan valmistelusta, lainojen ottamisesta ja liikkeeseenlaskusta, lainojen takaisinmaksusta ja johdannaissopimuksista aiheutuvien menojen, asiantuntija- ym. palkkioiden sekä muiden lainanoton ja velanhallinnan toteuttamiseen liittyvien menojen maksamiseen

2) selvitys- ja maksujärjestelmien käyttökustannuksiin sekä lyhytaikaisen tilapäisrahoituksen hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen sekä tuotto-obligaatioiden liikkeeseenlaskuista aiheutuviin mainonta- ja markkinointikuluihin.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon olemassa olevasta velkakannasta sekä vuosien 2016—2017 lainanotosta ja velanhoidollisista toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset.

Bruttomääräisistä menoista vähennettäviä tuloja ovat saaduista käteisvakuuksista kertyvät tulot.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Liikkeeseenlasku-, myynti- ja markkinointikustannukset 18 000 000
Lunastus- ja asiamiespalkkiot 10 000
Saatujen käteisvakuuksien nettokorkomenot -8 000 000
Muut menot 1 500 000
Yhteensä 11 510 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarkentunut arvio -25 590
Yhteensä -25 590

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2017 talousarvio 11 510 000
2016 talousarvio 37 100 000
2015 tilinpäätös 6 496 768