Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     1. Yhteenveto
            Kriisinhallinta
            Lähialueyhteistyö
            Kehitysyhteistyö
            Siviilikriisinhallinta
            Poliisitoimi
            Rajavartiolaitos
            Maahanmuutto
            Aluehallintovirastot
            Vero- ja tullihallinto
            Kuntien tukeminen
            Valtion eläkemenot
            Energiaveron tuki
            Maksut EU:lle
            Opintotuki
            Maaseudun kehittäminen
            Maatalous
            Metsätalous
            Viestintäpolitiikka
            Liikennepolitiikka
            Liiketoiminta
            Tutkimus
            Hallinto
            Energiapolitiikka
            Muut politiikkalohkot
            Sosiaalivakuutusmaksut
            Eläkemenot
            Takuueläke
            Kuntouttava työtoiminta
            Työttömyysturva
            Veteraanit
            Virastot ja laitokset
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2017

Opintotuki

Opintotukea kehitetään päätoimiseen opiskeluun kannustavaksi. Opintotuen myöntäminen korkeakouluopinnoissa muutetaan kaksiportaisen korkeakoulututkinnon mukaiseksi. Muutos koskee uusia korkeakouluopiskelijoita, jotka aloittavat opintonsa 1.8.2011 alkaen. Asumislisäkuukaudet lasketaan tukiaikaan. Opintojen seurantaa uudistetaan.