Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2017

02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 2 536 000 euroa.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2017. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Vaikuttavuus

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta toimii toimialansa ensimmäisenä muutoksenhakuasteena edistäen kansalaisten oikeusturvaa yhdenmukaisilla ja oikeudenmukaisilla päätöksillä. Tavoitteena on käsittelyajan lyhentäminen.

Toiminnallinen tuloksellisuus
  2015
toteutuma
2016
arvio
2017
arvio
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Päätösten hinta (euroa/ratkaisu) 261 232 192
Työn tuottavuus (ratkaisut/htv) 310 362 395
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Vireille tulleet valitusasiat 13 211 14 000 14 000
Ratkaistut asiat 10 091 12 500 15 000
Valitusten käsittelyaika (kk) 7,5 8 7

Työn tuottavuus on laskettu seuraavien arvioiden mukaan: 15 000 päätöstä ja 38 henkilötyövuotta. Päätöksen hinta on laskettu 15 000 päätöksen ja 2 536 000 euron määrärahan mukaan.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan suoritteet, eli valitusten ja poistohakemusten johdosta annetut päätökset, ovat maksuttomia.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstön osaamisesta huolehditaan. Lautakunnan johtamisjärjestelmän toimivuutta, esimiesten johtamistaitoa ja työhyvinvointia seurataan määräajoin työtyytyväisyyskyselyin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Käsittelymäärien kasvu 476
Lisääntyneiden asioiden käsittely ja ruuhkan purku (kertaluonteisen lisäyksen poisto) -350
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -29
Palkkaliukumasäästö -8
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -16
Toimintamenojen tuottavuussäästö -11
Työajan pidentäminen (Kiky) -22
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -3
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -17
Tasomuutos -76
Yhteensä -56

2017 talousarvio 2 536 000
2016 II lisätalousarvio 93 000
2016 talousarvio 2 592 000
2015 tilinpäätös 2 730 000