Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       01. Hallinto
            15. Eläkkeet
            50. Vahingonkorvaukset

Talousarvioesitys 2017

50. Eläkkeet ja korvauksetPDF-versio

15. Eläkkeet(arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 14 500 000 euroa.

Selvitysosa:Uusien alkavien eläkkeiden lukumäärä ja keskimääräinen valtion eläkelain mukainen eläke ovat olleet ennakoitua suurempia vuonna 2010. Lisämäärärahasta 13 500 000 euroa aiheutuu valtion palveluksen perusteella myönnetyistä ja 1 000 000 euroa liikelaitosten ja liiketoimintaa harjoittavien valtion virastojen ja laitosten eläkkeistä, kuntoutustuista ja perhe-eläkkeistä.


2010 IV lisätalousarvio 14 500 000
2010 talousarvio 3 680 509 000
2009 tilinpäätös 3 569 417 288
2008 tilinpäätös 3 330 478 222

50. Vahingonkorvaukset(arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 1 100 000 euroa.

Selvitysosa:Vuoden 2010 alusta voimaan tullut yliopistolain (558/2009) muutos ei ole vähentänyt korvausmenojen määrää ennakoidulla tavalla.


2010 IV lisätalousarvio 1 100 000
2010 talousarvio 40 120 000
2009 tilinpäätös 41 230 742
2008 tilinpäätös 40 469 668