Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2017
   Yleisperustelut
        1. Yhteenveto
     2. Talouden näkymät
     3. Hallituksen finanssipolitiikka
     4. Talousarvioesityksen tuloarviot
     5. Talousarvioesityksen määrärahat
     6. Hallinnon kehittäminen
     7. Kuntatalous
     8. Budjetin ulkopuolinen valtiontalous
     9. Valtion tuotto- ja kululaskelma ja tase
          9.1. Valtion kokonaistuotto- ja kululaskelma ajalta 1.1.—30.6.2016
          9.2. Valtion kokonaistase 30.6.2016
          9.3. Liikenneväylien korjausvelka
          9.4. Valtion suoraan omistamat julkisesti noteeratut osakkeet
          9.5. Valtion negatiivinen oma pääoma
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2017

9.4. Valtion suoraan omistamat julkisesti noteeratut osakkeetPDF-versio

Käyttöomaisuuteen ja muihin pitkävaikutteisiin sijoituksiin sisältyvät budjettivaltion suoraan omistamat julkisesti noteeratut Finnair Oyj:n, Fortum Oyj:n ja Neste Oil Oyj:n osakkeet. Niiden kirjanpitoarvo oli n. 5,7 mrd. euroa ja markkina-arvo 11,4 mrd. euroa 1.8.2016.

Valtion suoraan omistamien julkisesti noteerattujen osakkeiden arvon kehitys vuosina 2006—2016 (mrd. euroa)

 20062007200820092010201120122013201420151.8.2016
            
Julkisesti noteerattujen osakkeiden markkina-arvo25,228,08,810,412,18,67,89,510,910,211,4
Julkisesti noteerattujen osakkeiden kirjanpitoarvo9,08,85,85,75,75,75,75,75,75,75,7
Markkina-arvon ja kirjanpitoarvon erotus16,319,32,94,86,43,02,23,95,23,85,7