Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2017
   Yleisperustelut
        1. Yhteenveto
     2. Talouden näkymät
     3. Hallituksen finanssipolitiikka
     4. Talousarvioesityksen tuloarviot
     5. Talousarvioesityksen määrärahat
     6. Hallinnon kehittäminen
     7. Kuntatalous
     8. Budjetin ulkopuolinen valtiontalous
     9. Valtion tuotto- ja kululaskelma ja tase
          9.1. Valtion kokonaistuotto- ja kululaskelma ajalta 1.1.—30.6.2016
          9.2. Valtion kokonaistase 30.6.2016
          9.3. Liikenneväylien korjausvelka
          9.4. Valtion suoraan omistamat julkisesti noteeratut osakkeet
          9.5. Valtion negatiivinen oma pääoma
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2017

9.2. Valtion kokonaistase 30.6.2016PDF-versio

Valtion kokonaistase on pienentynyt 30.6.2015 ja 30.6.2016 välillä 6 282 milj. euroa. Tämä johtuu pääasiassa muiden lyhytaikaisten euromääräisten sijoitusten vähentymisestä 5 630 milj. eurolla. Sijoituksista realisoituneet varat ovat menneet sekä juokseviin kuluihin, mikä näkyy oman pääoman vähentymisenä 4 823 milj. eurolla että velkojen maksuun, mikä näkyy vieraan pääoman vähentymisenä 1 457 milj. eurolla.

Kokonaistaseen omaisuusrakenne poikkeaa valtion talousarviotalouden taseen omaisuusrakenteesta. Liikelaitosten omaisuuserät, kuten rakennukset ja maa-alueet, näkyvät talousarviotalouden taseessa sijoituksina liikelaitosten peruspääomiin, kun taas kokonaistaseessa ne raportoidaan omaisuuserän luonteen mukaisesti.

Valtion kokonaistase 30.6.2016 (1 000 euroa)

 TalousarviotalousRahastotLiikelaitoksetEliminoinnit30.6.201630.6.2015
       
VASTAAVAA      
KANSALLISOMAISUUS    
Maa- ja vesialueet56 226 928 038 984 2641 194 809
Rakennusmaa- ja vesialueet16 124 38 303 54 42756 352
Rakennukset306 741 208 878 515 619406 932
Muu kansallisomaisuus46 748   46 74844 685
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat46 876   46 87610 403
       
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET      
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET      
Aineettomat oikeudet42 9511 3141 203 45 46847 424
Muut pitkävaikutteiset menot389 167 2 434 391 601292 003
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat206 699   206 699160 082
       
AINEELLISET HYÖDYKKEET    
Maa- ja vesialueet14 8481 1822 875 208 2 891 2382 568 632
Rakennusmaa- ja vesialueet1 060 864 534 848 1 595 7131 594 397
Rakennukset ja rakennelmat217 526173 015 732 3 233 2753 281 537
Rakenteet17 613 686 28 188 17 641 87317 268 604
Koneet ja laitteet ja kalusteet516 56922 6811 968 541 218585 971
Muut aineelliset hyödykkeet11 88018 37489 224 119 477115 976
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat1 200 698 215 274 1 415 9721 845 801
       
KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET      
Käyttöomaisuusarvopaperit20 852 630485 947424 1225 909 78115 852 91815 506 629
Euromääräiset sijoitukset1 954 79316 396 232  18 351 02418 772 761
Valuuttamääräiset sijoitukset 3 474 683  3 474 6833 255 702
       
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ44 082 31020 400 4307 188 201 65 761 15965 295 518
       
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS      
VAIHTO-OMAISUUS     
Aineet ja tarvikkeet423 4405 542  428 982391 299
Keskeneräinen tuotanto13 693   13 69312 795
Valmiit tuotteet/Tavarat73 800964 8321 844 1 040 4771 307 402
       
PITKÄAIKAISET SAAMISET      
Pitkäaikaiset saamiset6 326 71732 831-19 969 6 339 5795 991 737
       
LYHYTAIKAISET SAAMISET      
Myyntisaamiset95 10014 62825 78948 84086 677164 890
Lainasaamiset167 672 34 956 202 6282 278 411
Siirtosaamiset81 690112 2891 4501 229194 199205 837
Muut lyhytaikaiset saamiset119 4122 150 15224 97529 1102 265 428320 487
Ennakkomaksut881 728366 25 034857 0591 121 333
       
RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT LYHYTAIKAISET SIJOITUKSET     
Euromääräiset joukkovelkakirjalainojen ostot 682 4174 998 687 4151 050 801
Muut euromääräiset sijoitukset575 000   575 0006 204 991
Valuuttamääräiset joukkovelkakirjojen ostot 100 030  100 030 
       
RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT1 786 5262 219 763110 3872 184 5731 932 1032 355 883
       
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHT.10 544 7786 282 849184 430 14 723 27021 405 866
       
VASTAAVAA YHTEENSÄ55 099 80326 683 2788 547 850 82 132 36388 414 564
       
VASTATTAVAA      
OMA PÄÄOMA      
Valtion pääoma 1.1.1998-30 048 198   -30 048 198-30 048 198
Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen pääomat -14 870 283  -14 870 283-13 098 069
Siirrot talousarviotalouteen / liikelaitosten pääomat  5 995 0035 909 78185 222-10 607
Talousarviosiirrot -610 850 -610 850  
Edellisten tilikausien pääoman muutos-25 017 89941 356 982666 991-225 06917 231 14320 374 527
Tilikauden tuotto-/kulujäämä-2 005 255726 370134 733 -1 932 810-1 929 856
       
RAHASTOJEN PÄÄOMAT      
Muut valtion rahastot ja lahjoitetut varat7 914   7 9147 521
       
VARAUKSET      
Varaukset  3 237 3 2376 200
VIERAS PÄÄOMA      
PITKÄAIKAINEN      
Otetut euromääräiset lainat94 300 194 1 604 954 95 905 14890 827 889
Otetut valuuttamääräiset lainat1 478 266 6 286 1 484 5511 656 932
Pitkäaikaiset siirtovelat67 110   67 110127 007
Muut pitkäaikaiset velat487 256 821 488 077495 521
       
LYHYTAIKAINEN      
Seuraavana tilikautena maksettavat lyhennykset241 958   241 9586 914 908
Lyhytaikaiset lainat6 469 7547 00046 9362 184 5734 339 1173 608 907
Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat241 203   241 203250 887
Saadut ennakot224 228 32 02925 034231 224209 774
Ostovelat228 86914 41714 22248 840208 669234 499
Siirtovelat1 717 77025 71527 518 1 771 0041 856 204
Muut lyhytaikaiset velat6 706 63233 92815 11977 6006 678 0786 930 520
       
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ112 163 24281 0601 747 886 111 656 139113 113 047
       
VASTATTAVAA YHTEENSÄ55 099 80326 683 2788 547 850 82 132 36388 414 564

Talousarviotalouden, talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen ja valtion liikelaitosten taseiden ulkopuoliset kokonaisvastuut olivat valtion vuoden 2015 tilinpäätöksessä yhteensä 177,3 mrd. euroa. Suurin yksittäinen vastuu oli valtion eläkevastuu, n. 95,7 mrd. euroa.

Myönnetyt valtiontakaukset ja -takuut 30.6.2016 olivat yhteensä 45 153 milj. euroa. Tämä on 911 milj. euroa enemmän kuin valtion vuoden 2015 tilinpäätöksessä (44 242 milj. euroa). Valtiontakausten ja -takuiden käytettävissä oleva enimmäismäärä oli 30.6.2016 yhteensä 60 313 milj. euroa.

Valtiontakaukset ja -takuut 30.6.2016 (milj. euroa)

 Voimassa 30.6.2016Voimassa 31.12.2015Muutos
2016—2015
Käytettävissä enimmäismäärä
     
Valtiontakaukset yhteensä29 35027 8421 50943 449
Valtiontakuut yhteensä15 80316 400-59716 864
Valtiontakaukset ja -takuut yhteensä45 15344 24291160 313