Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2008 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvosto
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01.  (33.01, osa, 03, 04, 12 ja 14) Hallinto
            (02.) Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus
         02.  (33.05, 06, osa, 09, 10, 11, osa ja 33, osa) Valvonta
            (03.) Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta
         03.  (33.01, osa, 02, 07, osa, 08, osa ja 11, osa ) Tutkimus- ja kehittämistoiminta
            (04.) Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta
            (05.) Vakuutusvalvontavirasto
            (06.) Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
            (07.) Työterveyslaitos
            (08.) Kansanterveyslaitos
            (09.) Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus
            (10.) Säteilyturvakeskus
         10.  (33.15, 28, osa ja 35.30, osa) Perhe- ja asumiskustannusten tasaus
            (11.) Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus
            (12.) Valtion koulukodit
            (13.) Työsuojelun piirihallinto
            (14.) Valtion mielisairaalat
            (15.) Perhekustannusten tasaus
            (16.) Yleinen perhe-eläke
            (17.) Työttömyysturva
            (18.) Sairausvakuutus
            (19.) Eläkevakuutus
            (20.) Tapaturmavakuutus
         20.  (33.17 ja 34.06, osa) Työttömyysturva
            (21.) Rintamaveteraanieläkkeet
            (22.) Sotilasvammakorvaukset ja eräät kuntoutustoiminnan menot
            (23.) Muu sodista kärsineiden turva
            (28.) Muu toimeentuloturva
         30.  (33.18) Sairausvakuutus
            (32.) Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
            (33.) Eräät sosiaali- ja terveydenhuollon menot
         40.  (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet
         50.  (33.21, 22, 23 ja 92, osa) Veteraanien tukeminen
            (53.) Terveyden edistäminen ja terveysvalvonta
            (57.) Maatalousyrittäjien lomitustoiminta
         60.  (33.06, osa, 32 ja 33, osa) Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         70.  (33.07, osa, 08, osa, 13 ja 53) Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
         80.  (33.57) Maatalousyrittäjien lomitustoiminta
         90.  (33.92, osa) Raha-automaattiyhdistyksen avustukset
            (92.) Raha-automaattiyhdistyksen tuoton käyttö
       34. Työministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot
       37. Valtionvelan vähentäminen

Talousarvioesitys 2017

(07.) TyöterveyslaitosPDF-versio

Selvitysosa: Luku ehdotetaan yhdistettäväksi lukuihin 33.03 ja 70 ja sen momentti 50 siirrettäväksi momentiksi 33.03.50 ja momentti 51 momentiksi 33.70.51.