Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2017
   Yleisperustelut
        1. Yhteenveto
     2. Talouden näkymät
     3. Hallituksen finanssipolitiikka
     4. Talousarvioesityksen tuloarviot
     5. Talousarvioesityksen määrärahat
     6. Hallinnon kehittäminen
     7. Kuntatalous
     8. Budjetin ulkopuolinen valtiontalous
     9. Valtion tuotto- ja kululaskelma ja tase
          9.1. Valtion kokonaistuotto- ja kululaskelma ajalta 1.1.—30.6.2016
          9.2. Valtion kokonaistase 30.6.2016
          9.3. Liikenneväylien korjausvelka
          9.4. Valtion suoraan omistamat julkisesti noteeratut osakkeet
          9.5. Valtion negatiivinen oma pääoma
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2017

9.1. Valtion kokonaistuotto- ja kululaskelma ajalta 1.1.—30.6.2016PDF-versio

Talousarviotalous, talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot ja valtion liikelaitokset eivät laadi välitilinpäätöstä 30.6.2016 tilanteesta. Ajanjakson 1.1.—30.6.2016 kokonaistuotto- ja kululaskelman kulujäämä ei siten ole suoraan vertailukelpoinen koko vuodelta kertyvien tuottojen ja kulujen erotuksen kanssa. Esimerkiksi eräitä loppuvuodesta maksuun tulevia menoja ei ole jaksotettu kuluiksi alkuvuodelle.

Valtion kokonaistuotto- ja kululaskelman alijäämä 1.1.—30.6.2016 oli 1 933 milj. euroa (v. 2015 1 930 milj. euroa). Valtion kokonaistuotto- ja kululaskelman alijäämä on kokonaislaskelmassa tehtävistä eliminoinneista johtuen 789 milj. euroa (v. 2015 785 milj. euroa) suurempi kuin talousarviotalouden, rahastojen ja liikelaitosten erilliset ja suoraan yhteenlasketut yli- ja alijäämät.

Kokonaistuotto- ja kulujäämät tarkasteluajanjaksoilta 1.1.—30.6.2016 ja 1.1— 30.6.2015 (milj. euroa)

 Talousarviotalouden kulujäämäRahastojen tuottojäämäLiikelaitosten voittoKokonaislaskelmien kulujäämä
     
1—6/2016-2 005726135-1 933
1—6/2015-2 106869160-1 930

Valtion kokonaistuotto- ja kululaskelma 1.1.—30.6.2016 (1 000 euroa)

 TalousarviotalousRahastotLiikelaitoksetEliminoinnit1.1.—30.6.20161.1.—30.6.2015
       
TOIMINNAN TUOTOT      
Maksullisen toiminnan tuotot359 88297 920111 063990567 876633 002
Vuokrat ja käyttökorvaukset22 5971 468305 237260 39368 91070 843
Muut toiminnan tuotot288 433768 82645 492300 815801 937853 029
    
TOIMINNAN KULUT      
Aineet, tarvikkeet ja tavarat      
 Ostot tilikauden aikana257 58224 95225 562258307 838287 530
 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+)296-4 197-2 062 -5 962-35 128
Henkilöstökulut2 287 9163 14538 568258 3602 071 2682 092 092
Vuokrat353 7692 07134 682260 208130 314134 097
Palvelujen ostot1 359 70112 34593 1169771 464 1841 166 059
Muut kulut297 6441 49251 0145 204344 946290 639
Valmistevaraston lisäys (-) tai vähennys (+)-276   -276-6
Valmistus omaan käyttöön -13 741   -13 741-23 662
Poistot508 0905 73793 353 607 181567 902
       
JÄÄMÄ I-4 380 060822 662127 559 -3 467 028-2 922 648
       
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT      
Rahoitustuotot1 162 413449 4748 661225 0691 395 4791 512 823
Rahoituskulut-487 308-83 673-20 172 -591 153-909 849
       
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT      
Satunnaiset tuotot4 376   4 37618 462
Satunnaiset kulut-2 972   -2 972-8 111
       
JÄÄMÄ II-3 703 5511 188 463116 048 -2 661 299-2 309 324
       
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT      
Tuotot      
 Paikallishallinnolta74 795   74 79576 446
 Euroopan unionin toimielimiltä ja muilta elimiltä664 23822  664 259957 470
 Muut siirtotalouden tuotot938 87324 48118 686910 91171 13046 053
Kulut      
 Paikallishallinnolle5 632 33320 087  5 652 4206 225 702
 Sosiaaliturvarahastoille6 440 508   6 440 5086 113 263
 Elinkeinoelämälle2 014 02224 979 18 6862 020 3151 677 355
 Voittoa tavoittelemattomille yhteisöille1 297 22792 059  1 389 2861 353 788
 Kotitalouksille2 110 018866  2 110 8842 093 379
 Euroopan unionin toimielimille ja muille elimille841 720111 594  953 3151 124 814
 Ulkomaille350 545   350 545585 973
 Muut siirtotalouden kulut (ml. yliopistot)2 650 315275 748 323 6892 602 3742 199 060
       
JÄÄMÄ III-23 362 334687 633134 733 -23 370 762-22 602 688
       
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA      
Verot ja veronluonteiset maksut21 257 25638 737 -42 13621 338 12920 595 436
Muut pakolliset maksut99 822   99 82277 396
       
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ-2 005 255726 370134 733 -1 932 810-1 929 856

Valtion kokonaistuotto- ja kululaskelman erien keskeisimmät muutokset verrattaessa alkuvuotta 2016 alkuvuoteen 2015 olivat:

  • — Tuotot veroista ja pakollisista maksuista kasvoivat 765 milj. euroa
  • — Siirtotalouden tuotot vähenivät 270 milj. euroa
  • — Rahoitustuotot vähenivät 117 milj. euroa
  • — Toiminnan tuotot vähenivät 118 milj. euroa. Toiminnan tuottojen vähenemiseen vaikutti maksullisen toiminnan tuottojen pieneneminen 65 milj. eurolla
  • — Toiminnan kulut kasvoivat 426 milj. euroa. Euromääräisesti merkittävintä kulujen kasvu oli palvelujen ostoissa, 298 milj. euroa, sekä muissa kuluissa, 54 milj. euroa. Kulujen pieneneminen puolestaan oli euromääräisesti merkittävintä henkilöstökuluissa, 21 milj. euroa
  • — Siirtotalouden kulut kasvoivat 146 milj. euroa
  • — Rahoituskulut vähenivät 319 milj. euroa ja olivat 591 milj. euroa. Tämä johtuu osin siitä, että vuosina 2015 ja 2016 koronmaksut ajoittuivat eri tavalla.