Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     1. Yhteenveto
            Kehitysyhteistyö
            Lähialueet
            Rauhanturvaaminen
            Oikeusturva
            Ulkomaalaishallinto
            Poliisitoimi
            Pelastustoimi
            Rajojen vartiointi
            Kunnat
            Rauhanturvaamis-toiminta
            Valtion eläkemenot
            Maksut EU:lle
            Aluehallinto
            Metsätalous
            Vesitalous
            Liikenneinfrastruktuuri
            Tiet
            Merenkulkulaitos
            Radanpito
            Ilmaliikenne
            Vuosaaren satama
            Viestintä
            Joukkoliikenteen tuki
            Elinkeinoelämän tuet
            Teknologiapolitiikka
            Yrityspolitiikka
            Energiapolitiikka
            Omistajapolitiikka
            Sosiaalivakuutusmaksut
            Sotilasvammakorvaukset
            Työmarkkinatuki
            Ympäristönsuojelu
            Asuminen ja rakentaminen
            Valtuudet
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2017

Kansainvälistymis-politiikka

Kansainvälistymisen edistämisellä turvataan Suomen etuja globaaleilla markkinoilla. Toimet kohdistetaan erityisesti kansainvälistyviin kasvuyrityksiin sekä pienten ja keskisuurten yritysten tuotteiden kaupallistamiseen ja vientiin. Pienille yrityksille suunnattuja kumppanuusohjelmia lisätään.