Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         01. Ulkoasiainhallinto
         10. Kriisinhallinta
         (20.) Lähialueyhteistyö
         30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö
         90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot
              50. Eräät valtionavut
              51. Hädänalaisten avustaminen
              66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
              67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot
              68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö
              95. Kurssivaihtelut
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

50. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 1 693 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen käyttösuunnitelmassa mainituille yhteisöille.

Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen varatusta määrärahasta osoitetaan Eurooppalainen Suomi ry:lle 249 000 euroa ja Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskus ry:lle 51 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

  
Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotus509 000
Suomen YK-liitto300 000
Suomen toimikunta Euroopan turvallisuuden edistämiseksi75 000
Saamelaisneuvosto75 000
Etyjin toimintaa tukevat järjestöt sekä ihmisoikeusjärjestöt30 000
SPR:n kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja Geneven sopimusten tunnetuksi tekeminen Suomessa65 000
Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto KATU100 000
Suomen Atlantti-seura94 000
Crisis Management Initiative ry410 000
Muut kansainvälistä toimintaa harjoittavat järjestöt35 000
Yhteensä1 693 000

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Crisis Management Initiative ry-40
Etyjin toimintaa tukevat järjestöt sekä ihmisoikeusjärjestöt-15
Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotus-6
Kuurojen liitto-50
Suomen Atlantti-seura-6
Suomen toimikunta Euroopan turvallisuuden edistämiseksi-5
Suomen YK-liitto-15
Yhteensä-137

2013 talousarvio1 693 000
2012 talousarvio1 830 000
2011 tilinpäätös1 850 364

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Eduskunta on vuosina 2010—2012  lisännyt momentille avustuksen Kuurojen maailmanliitolle. Kuurojen maailmanliitto on Suomeen rekisteröitynyt kansainvälinen kansalaisjärjestö, jonka pääsihteeristö myös sijaitsee Suomessa. Suomen valtion suoran tuen osuus on ollut noin kolmannes liiton rahoituksesta.

Kuurojen maailmanliitto toimii 133 kansallisen kuurojen järjestön katto-organisaationa. Sen tehtävänä on edistää maailman noin 70 miljoonan kuuron ihmisoikeuksien toteutumista ympäri maailmaa. Liitto mm. tukee, neuvoo ja kouluttaa jäsenjärjestöjään, toimii asiantuntijana YK:ssa ja muissa kansainvälisissä verkostoissa sekä tuottaa tietoa ja viittomakielistä materiaalia.

Valiokunta lisää momentille 50 000 euroa Kuurojen maailmanliiton toiminnan avustamiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 1 743 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen käyttösuunnitelmassa mainituille yhteisöille.

Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen varatusta määrärahasta osoitetaan Eurooppalainen Suomi ry:lle 249 000 euroa ja Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskus ry:lle 51 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

  
Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotus509 000
Suomen YK-liitto300 000
Suomen toimikunta Euroopan turvallisuuden edistämiseksi75 000
Saamelaisneuvosto75 000
Etyjin toimintaa tukevat järjestöt sekä ihmisoikeusjärjestöt30 000
SPR:n kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja Geneven sopimusten tunnetuksi tekeminen Suomessa65 000
Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto KATU100 000
Suomen Atlantti-seura94 000
Crisis Management Initiative ry410 000
Muut kansainvälistä toimintaa harjoittavat järjestöt85 000
Yhteensä1 743 000