Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       20. Työttömyysturva
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2017

40. EläkkeetPDF-versio

51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen ennakoitua suuremmasta käytöstä. Eläkeuudistuksessa osa-aikaeläkkeen tilalle tullutta eläkettä on voinut käyttää 1.2.2017 lukien.


2017 III lisätalousarvio 500 000
2017 talousarvio 663 100 000
2016 tilinpäätös 645 700 000
2015 tilinpäätös 624 800 000

52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 11 100 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu vakuutusmaksutulojen pienentymisestä ja avoinna olevien maksujen lukumäärän kasvusta.


2017 III lisätalousarvio 11 100 000
2017 I lisätalousarvio 19 600 000
2017 talousarvio 149 000 000
2016 tilinpäätös 138 000 000
2015 tilinpäätös 90 300 000

60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 30 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 10 000 000 euroa aiheutuu arvioitua pienemmistä eläketukimenoista, 16 000 000 euroa arvioitua pienemmistä eläkkeensaajien hoitotukimenoista ja 4 000 000 euroa arvioitua pienemmistä vammaistukimenoista.


2017 III lisätalousarvio -30 000 000
2017 I lisätalousarvio
2017 talousarvio 3 612 140 000
2016 tilinpäätös 3 595 392 261
2015 tilinpäätös 3 702 561 991