Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       20. Työttömyysturva
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2017

10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelutPDF-versio

60. Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 17 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu sairausvakuutusrahastoon, sosiaaliturvan yleisrahastoon ja kansaneläkerahastoon kertyneiden vuoden 2015 ylijäämien huomioon ottamisesta.


2017 III lisätalousarvio -17 000 000
2017 talousarvio 348 747 000
2016 tilinpäätös 319 481 000
2015 tilinpäätös 152 300 000