Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       80. Taide ja kulttuuri
            50. Eräät avustukset
       90. Liikuntatoimi

Talousarvioesitys 2017

80. Taide ja kulttuuriPDF-versio

50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään yhtä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:Muutos aiheutuu tarvittavan asiantuntijuuden varmistamisesta prosenttitaiteen periaatteen laajentamisen kärkihankkeeseen.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2017 III lisätalousarvio
2017 talousarvio 8 293 000
2016 tilinpäätös 9 821 000
2015 tilinpäätös 9 298 266

59. Eräät avustukset Kansallisgallerialle (siirtomääräraha 3 v)

Momentin määräraha muutetaan kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi.

Selvitysosa:Muutoksella varmistetaan, että Kansallisgallerialle varattu valtion vastinraha on käytettävissä pääomitusta varten toteutettavien rahankeräysten osalta rahankeräyslain muutoksen (HE 264/2016) mukaisesti vuoden 2019 loppuun.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2017 III lisätalousarvio
2017 talousarvio 10 000 000
2016 tilinpäätös 10 000 000
2015 tilinpäätös 11 245 000

75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 260 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Museovirasto 799 000
2. Suomenlinnan hoitokunta 4 360 000
Yhteensä   5 159 000

Selvitysosa:Lisämääräraha kohdennetaan käyttösuunnitelmakohtaan 2. ja sen tarve aiheutuu Suomenlinnan rakennuksiin kuuluvan Tenalji von Fersenin Myllysalin tilojen tulipalovaurioiden korjauskustannuksista sekä uuden hälytysjärjestelmän hankkimisesta.


2017 III lisätalousarvio 260 000
2017 talousarvio 4 899 000
2016 tilinpäätös 7 019 000
2015 tilinpäätös 4 099 000