Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2017 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

III lisätalousarvioesitys 2017PDF-versio

 euroa
MÄÄRÄRAHAT
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA200 000
01. Hallinto200 000
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä200 000
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA5 867 000
01. Ulkoasiainhallinto367 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä257 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä110 000
10. Kriisinhallinta5 500 000
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä5 500 000
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö0
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)0
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA1 700 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu1 700 000
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha), lisäystä1 700 000
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA77 491 000
01. Hallinto60 258 000
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä173 000
24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan (siirtomääräraha 3 v), lisäystä85 000
29. Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä60 000 000
10. Poliisitoimi1 792 000
21. KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 792 000
20. Rajavartiolaitos4 241 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v), lisäystä4 241 000
40. Maahanmuutto11 200 000
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-2 808 000
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha), lisäystä2 808 000
63. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet (arviomääräraha), lisäystä11 200 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA6 957 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus6 957 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-472 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v), lisäystä7 429 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA-26 140 000
20. Palvelut valtioyhteisölle0
88. Senaatti-kiinteistöt0
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto300 000
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä300 000
40. Valtion alue- ja paikallishallinto260 000
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä260 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen-9 512 000
05. Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus (siirtomääräraha 3 v)0
22. Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-9 512 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle-1 538 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä12 000
33. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), vähennystä-1 550 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt0
69. Maksut Euroopan unionille (siirtomääräraha 3 v)0
99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot-15 650 000
97. Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha), lisäystä150 000
98. Kassasijoitusten riskienhallinta (arviomääräraha), vähennystä-15 800 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA24 172 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot1 662 000
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 662 000
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus15 250 000
02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä110 000
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä10 000 000
50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä5 140 000
80. Taide ja kulttuuri260 000
06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)0
59. Eräät avustukset Kansallisgallerialle (siirtomääräraha 3 v)0
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v), lisäystä260 000
90. Liikuntatoimi7 000 000
50. Rahapelitoiminnan voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha), lisäystä7 000 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA65 401 000
10. Maaseudun kehittäminen26 560 000
44. Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v)0
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha), lisäystä26 560 000
20. Maa- ja elintarviketalous36 741 000
02. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä321 000
44. Luonnonhaittakorvaukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä21 000 000
46. EU:n osarahoittama ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)0
47. Kansallinen ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä420 000
61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 3 v), lisäystä15 000 000
70. Maanmittaus ja tietovarannot2 100 000
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 100 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA288 000
10. Liikenneverkko288 000
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-150 000
41. Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v), lisäystä150 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä288 000
40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen0
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v)0
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA24 512 000
01. Hallinto2 895 000
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä895 000
21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 000 000
40. Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen (siirtomääräraha 3 v)0
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka72 860 000
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha), lisäystä40 000 000
42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)0
46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v)30 860 000
47. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset (arviomääräraha), vähennystä-10 000 000
80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha), lisäystä12 000 000
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka-15 913 000
40. Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä5 987 000
41. Valtionavustus Finpron toimintaan (siirtomääräraha 3 v), lisäystä800 000
42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha), lisäystä1 800 000
43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha), vähennystä-2 000 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha), vähennystä-20 000 000
65. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha), vähennystä-2 500 000
60. Energiapolitiikka-35 330 000
40. Energiatuki (arviomääräraha), vähennystä-2 700 000
41. LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha), vähennystä-13 830 000
44. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha), vähennystä-18 800 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA-75 150 000
01. Hallinto1 250 000
02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä400 000
03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä450 000
06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä400 000
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut-17 000 000
60. Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-17 000 000
20. Työttömyysturva-35 000 000
50. Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha), vähennystä-35 000 000
40. Eläkkeet-18 400 000
51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä500 000
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä11 100 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä-30 000 000
50. Veteraanien tukeminen-7 000 000
51. Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha), vähennystä-7 000 000
80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta1 000 000
50. Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 000 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA3 750 000
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen3 750 000
02. Rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatio (siirtomääräraha 3 v), lisäystä3 750 000
Määrärahojen kokonaismäärä 109 048 000