Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2017 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
       50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
            40. Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen
            41. Valtionavustus Finpron toimintaan
            42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen
            43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin
            64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin
            65. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin
       60. Energiapolitiikka
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2017

50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikkaPDF-versio

40. Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 5 987 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää Kimolan kanavan kunnostamiseen.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarpeesta 3 667 000 euroa aiheutuu Kimolan kanava -hankkeen arvioitua suuremmista kustannuksista ja 2 320 000 euroa arvonlisäveromenoista.


2017 III lisätalousarvio5 987 000
2017 talousarvio11 000 000
2016 tilinpäätös15 000 000

41. Valtionavustus Finpron toimintaan (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 800 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu Matkailu 4.0 -kokonaisuuden käynnistämisen aikaistamisesta.


2017 III lisätalousarvio800 000
2017 I lisätalousarvio2 000 000
2017 talousarvio34 130 000
2016 tilinpäätös35 600 000
2015 tilinpäätös52 095 000

42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 1 800 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu rahoituspäätösten maksatusarvioiden tarkentumisesta.


2017 III lisätalousarvio1 800 000
2017 talousarvio20 078 000
2016 tilinpäätös25 149 761
2015 tilinpäätös24 427 544

43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 2 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu rahoituspäätösten maksatusarvioiden tarkentumisesta.


2017 III lisätalousarvio-2 000 000
2017 talousarvio5 315 000
2016 tilinpäätös7 004 248
2015 tilinpäätös11 051 000

64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 20 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu rakennerahasto- ja ulkorajayhteistyöhankkeiden ennakoitua pienemmistä maksatuksista vuodelle 2017. Vähennyksestä 10 851 000 euroa on EU:n rakennerahastojen rahoitusosuutta ja 9 149 000 euroa valtion rahoitusosuutta.


2017 III lisätalousarvio-20 000 000
2017 talousarvio357 458 000
2016 tilinpäätös240 700 953
2015 tilinpäätös344 969 639

65. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 2 500 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu rahoituspäätösten maksatusarvioiden tarkentumisesta.


2017 III lisätalousarvio-2 500 000
2017 talousarvio5 000 000
2016 tilinpäätös5 638 731
2015 tilinpäätös5 715 826