Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       60. Energiapolitiikka

Talousarvioesitys 2017

50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikkaPDF-versio

40. Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 5 987 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää Kimolan kanavan kunnostamiseen.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarpeesta 3 667 000 euroa aiheutuu Kimolan kanava -hankkeen arvioitua suuremmista kustannuksista ja 2 320 000 euroa arvonlisäveromenoista.


2017 III lisätalousarvio 5 987 000
2017 talousarvio 11 000 000
2016 tilinpäätös 15 000 000

41. Valtionavustus Finpron toimintaan (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 800 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu Matkailu 4.0 -kokonaisuuden käynnistämisen aikaistamisesta.


2017 III lisätalousarvio 800 000
2017 I lisätalousarvio 2 000 000
2017 talousarvio 34 130 000
2016 tilinpäätös 35 600 000
2015 tilinpäätös 52 095 000

42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 1 800 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu rahoituspäätösten maksatusarvioiden tarkentumisesta.


2017 III lisätalousarvio 1 800 000
2017 talousarvio 20 078 000
2016 tilinpäätös 25 149 761
2015 tilinpäätös 24 427 544

43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 2 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu rahoituspäätösten maksatusarvioiden tarkentumisesta.


2017 III lisätalousarvio -2 000 000
2017 talousarvio 5 315 000
2016 tilinpäätös 7 004 248
2015 tilinpäätös 11 051 000

64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 20 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu rakennerahasto- ja ulkorajayhteistyöhankkeiden ennakoitua pienemmistä maksatuksista vuodelle 2017. Vähennyksestä 10 851 000 euroa on EU:n rakennerahastojen rahoitusosuutta ja 9 149 000 euroa valtion rahoitusosuutta.


2017 III lisätalousarvio -20 000 000
2017 talousarvio 357 458 000
2016 tilinpäätös 240 700 953
2015 tilinpäätös 344 969 639

65. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 2 500 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu rahoituspäätösten maksatusarvioiden tarkentumisesta.


2017 III lisätalousarvio -2 500 000
2017 talousarvio 5 000 000
2016 tilinpäätös 5 638 731
2015 tilinpäätös 5 715 826