Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2017 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       10. Maaseudun kehittäminen
            44. Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen
            64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen
       20. Maa- ja elintarviketalous
       70. Maanmittaus ja tietovarannot
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2017

10. Maaseudun kehittäminenPDF-versio

44. Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v)

Vuoden 2016 kolmannessa lisätalousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 21 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vuoden 2016 kolmannessa lisätalousarviossa momentille myönnettyä määrärahaa on tarpeen käyttää maataloustuotannon toimintaedellytysten turvaamiseen osana kokonaan kansallisesti maksettavia luonnonhaittakorvauksia. Toimenpiteen toteuttamiseksi momentille 30.20.44 ehdotetaan peruutettua määrärahaa vastaavasti 21 000 000 euroa.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2017 III lisätalousarvio
2017 I lisätalousarvio
2016 tilinpäätös35 000 000
2015 tilinpäätös20 000 000

64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 26 560 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu määrärahatarpeen tarkentumisesta.

Yritys- ja hanketukien maksatukset ovat tehtyihin sitoumuksiin verrattuna kasvaneet vuoden 2017 alkupuolella edellisiä ohjelmakausia huomattavasti ripeämmin. Lisäyksellä varaudutaan viimeisten menoennusteiden mukaisesti määrärahan riittävyyteen koko vuodeksi. Lisäyksessä on otettu huomioon myös ohjelmien korjaukset komissiolle raportoidun mukaisesti.

Vuoden 2017 määrärahojen arvioitu jakautuminen (milj. euroa)

OhjelmaTalousarvioIII lisätalous-
arvioesitys
Yhteensä
    
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma
(ohjelmakausi 2014—2020) yhteensä
109,34025,460134,800
— josta tekninen apu8,400--
Ohjelmien korjaukset0,1001,1001,200
Kaikki yhteensä109,44026,560136,000
— josta EU:n rahoitusosuus49,94612,05462,000
— josta valtion rahoitusosuus59,49414,50674,000

2017 III lisätalousarvio26 560 000
2017 talousarvio109 440 000
2016 tilinpäätös40 650 185
2015 tilinpäätös391 010