Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2017

10. Maaseudun kehittäminenPDF-versio

44. Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v)

Vuoden 2016 kolmannessa lisätalousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 21 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vuoden 2016 kolmannessa lisätalousarviossa momentille myönnettyä määrärahaa on tarpeen käyttää maataloustuotannon toimintaedellytysten turvaamiseen osana kokonaan kansallisesti maksettavia luonnonhaittakorvauksia. Toimenpiteen toteuttamiseksi momentille 30.20.44 ehdotetaan peruutettua määrärahaa vastaavasti 21 000 000 euroa.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2017 III lisätalousarvio
2017 I lisätalousarvio
2016 tilinpäätös 35 000 000
2015 tilinpäätös 20 000 000

64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 26 560 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu määrärahatarpeen tarkentumisesta.

Yritys- ja hanketukien maksatukset ovat tehtyihin sitoumuksiin verrattuna kasvaneet vuoden 2017 alkupuolella edellisiä ohjelmakausia huomattavasti ripeämmin. Lisäyksellä varaudutaan viimeisten menoennusteiden mukaisesti määrärahan riittävyyteen koko vuodeksi. Lisäyksessä on otettu huomioon myös ohjelmien korjaukset komissiolle raportoidun mukaisesti.

Vuoden 2017 määrärahojen arvioitu jakautuminen (milj. euroa)

Ohjelma Talousarvio III lisätalous-
arvioesitys
Yhteensä
       
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma
(ohjelmakausi 2014—2020) yhteensä
109,340 25,460 134,800
— josta tekninen apu 8,400 - -
Ohjelmien korjaukset 0,100 1,100 1,200
Kaikki yhteensä 109,440 26,560 136,000
— josta EU:n rahoitusosuus 49,946 12,054 62,000
— josta valtion rahoitusosuus 59,494 14,506 74,000

2017 III lisätalousarvio 26 560 000
2017 talousarvio 109 440 000
2016 tilinpäätös 40 650 185
2015 tilinpäätös 391 010