Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2017

10. OmistajaohjausPDF-versio

88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 8 200 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että valtio saa luopua omistuksestaan Neste Oyj:ssä ja Vapo Oy:ssä siten, että valtion omistusosuudeksi jää kummassakin yhtiössä kaikkien osakkeiden tuottamasta äänivallasta vähintään 33,4 prosenttia.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu Governia Oy:n pääomittamisesta. Suomen valtio ja Venäjän federaatio valmistelevat sopimusta Pietarissa sijaitsevan Suomi-talo -kiinteistön hankinnasta Suomen valtiolle. Valtiosopimuksessa kohteen ostajana toimisi valtion puolesta valtion täysin omistama erityistehtäväyhtiö Governia Oy. Suomi-talon ostamiseen tähtäävästä valmistelusta päätettiin pääministeri Sipilän ja pääministeri Medvedevin tapaamisessa joulukuussa 2016. Ratkaisulla pyritään turvaamaan Suomi-talossa toimivien Suomen Pietarin-instituutin, Suomi-koulun sekä useiden suomalaisten elinkeinoelämän ja organisaatioiden toimijoiden toimintaympäristön jatkuvuus Pietarissa. Määrärahalla tehtävän Governian pääomittamisen mitoituksessa varaudutaan myös kattamaan talon vuokralaisena toimineelta Pietari-instituutilta maksamatta jääneet vuokrat, arviolta noin 200 000 euroa.

Omistusrajan muutokset perustuvat valtioneuvoston 13.5.2016 hyväksymään valtion omistajapolitiikkaa koskevaan periaatepäätökseen sekä 1.1.2017 voimaan tulleeseen valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetun lain (1368/2007) 3 §:n muutokseen.


2017 I lisätalousarvio 8 200 000
2017 talousarvio 5 700 000
2016 tilinpäätös 5 700 000
2015 tilinpäätös 1 700 000