Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2017

90. Muut menotPDF-versio

21. Kunniamerkit (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 120 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys perustuu vuonna 2017 Suomen itsenäisyyden juhlavuoteen liittyviin palkitsemisiin mm. suomalaisten olympiavoittajien palkitsemiseen ja ennakoitujen valtiovierailujen määrään. Lisäksi menoja kasvattaa kunniamerkkipaketin uudistaminen sekä veteraanien palkitsemisten jatkuminen vuonna 2017.


2017 I lisätalousarvio 120 000
2017 talousarvio 700 000
2016 tilinpäätös 813 899
2015 tilinpäätös 691 013

61. Jäsenmaksut ja maksuosuudet Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukselle (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 750 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksesta annetun lain 12 §:n mukaisten jäsenmaksujen, maksuosuuksien ja vastaavien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksesta. Lakiesityksessä määritellään keskuksen oikeudellinen asema, toimipaikka, organisoituminen, rahoitus sekä muut keskuksen perustamiseen liittyvät keskeiset kysymykset. Euroopan hybridiuhkia ja vastatoimia käsittelevän keskuksen päätehtäviä ovat tutkimus ja analyysi, koulutus ja harjoitukset, doktriinien ja konseptien kehittäminen, parhaiden käytäntöjen jakaminen, yhteistyötapojen ja -mahdollisuuksien identifiointi sekä tiedon tuottaminen hybridiuhkiin vastaamista koskevan päätöksenteon tueksi.

Keskuksen on määrä aloittaa toiminta vuonna 2017. Vuoden 2017 osalta keskuksen toiminnan kulujen arvioidaan olevan noin 750 000 euroa, joka rahoitetaan kokonaisuudessaan Suomen maksuosuutena. Vuodesta 2018 alkaen keskuksen toimintaa rahoitetaan Suomen maksuosuuden lisäksi muiden osallistujamaiden jäsenmaksuosuuksilla. Suomen lisäksi keskuksen toiminnassa arvioidaan olevan mukana 9 jäseniksi luettavaa osapuolta vuoden 2017 aikana. Valtion talousarvion kautta maksettaisiin keskukselle vain Suomen rahoitusosuus, mikä sisältää vuokramenojen osuuden.


2017 I lisätalousarvio 750 000