Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tulli
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2017

70. Valtionhallinnon kehittäminenPDF-versio

02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 500 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 28.70.22, mistä 1 200 000 euroa aiheutuu julkisten hankintojen toimittajatietopalvelun toteutuksesta ja 300 000 euroa valtion hankintadatapalvelun toteutuksesta.

Hankinnoista aiheutuvien ylläpitomenojen rahoitus ei edellytä lisämäärärahatarpeita.


2017 I lisätalousarvio 1 500 000
2017 talousarvio 5 300 000
2016 tilinpäätös 12 260 000
2015 tilinpäätös 10 560 000

05. Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 22 000 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen uudistuksen valmistelukustannuksiin maakuntien väliaikaisille valmistelutoimielimille, kunnille ja kuntayhtymille.

Selvitysosa:Lisäyksestä 10 000 000 euroa aiheutuu uusien maakuntien perustamiseen liittyvistä ICT:n perustamiskustannuksista ja näihin liittyvistä konsolidointikustannuksista ja 12 000 000 euroa maakuntien väliaikaishallinnolle suunniteltujen tehtävien kustannuksista. Rahoitus toteutuu joko esivalmisteluavustuksina kunnille tai väliaikaishallinnon rahoituksena. Tästä syystä momentin päätösosasta on poistettu kunnille ja kuntayhtymille maksettavien avustusten määrällinen rajoite.


2017 I lisätalousarvio 22 000 000
2017 talousarvio 31 300 000

22. Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 5 560 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 1 500 000 euroa on siirtoa momentille 28.70.02 julkisten hankintojen toimittajatietopalvelun ja valtion hankintadatapalvelun toteuttamiseen ja 4 060 000 euroa siirtoa momentille 30.01.01 Julkisen hallinnon paikkatiedon palvelualusta -hankkeen toteuttamiseen.


2017 I lisätalousarvio -5 560 000
2017 talousarvio 15 072 000
2016 tilinpäätös 175 000