Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2017

01. HallintoPDF-versio

01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 3 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 60 000 euroa siirtona momentille 23.01.01 valtioneuvoston yhteisen verkkojulkaisualustan palvelun menoihin ja lisäyksenä 57 000 euroa hybridiuhkien torjunnan osaamisen kehittämistehtäviin.


2017 I lisätalousarvio -3 000
2017 talousarvio 13 632 000
2016 tilinpäätös 14 647 000
2015 tilinpäätös 16 218 000

24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 115 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Euroopan unionin yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevan yleisohjelman 2007—2013 alaisten rahastojen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösten 575/2007/EY artiklojen 45—46 (rahoitusoikaisut), 573/2007/EY artiklojen 45—46 (rahoitusoikaisut), 574/2007/EY artiklojen 47—48 (rahoitusoikaisut) sekä neuvoston päätöksen 435/2007/EY artiklojen 43—44 (rahoitusoikaisut) mukaisiin Suomen velvoitteiden maksamiseen sekä muista hankkeisiin tehdyistä sitoumuksista aiheutuvien velvoitteiden maksamiseen edellyttäen, että rahoitusoikaisuja ei ole mahdollista kohdistaa kansallisen rahoituksen osuuteen.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu mahdollisista Euroopan komission päätösten mukaisista rahoitusoikaisuista aiheutuvista velvoitteista.


2017 I lisätalousarvio 115 000
2017 talousarvio 32 224 000
2016 tilinpäätös 47 260 000
2015 tilinpäätös 14 288 000