Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2017

01. Ministeriö ja hallintoPDF-versio

01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 89 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 60 000 euroa on siirtoa momentille 25.01.03 maastapoistamisen täytäntöönpanon valvontaan, 20 000 euroa on siirtoa momentille 25.01.50 Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen kokouspalveluita tukeviin laitehankintoihin ja 9 000 euroa on siirtoa momentille 23.01.01 valtioneuvoston lehtihankintojen keskittämiseen lopuilta osin valtioneuvoston kansliaan.


2017 I lisätalousarvio -89 000
2017 talousarvio 20 446 000
2016 tilinpäätös 21 428 000
2015 tilinpäätös 22 675 000

03. Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu turvapaikanhakijoiden maastapoistamisen valvontatehtävien lisääntymisestä. Lisäyksestä 60 000 euroa on siirtoa momentilta 25.01.01.


2017 I lisätalousarvio 100 000
2017 talousarvio 7 188 000
2016 tilinpäätös 7 408 000
2015 tilinpäätös 7 361 000

20. Erityismenot (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 6 500 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 500 000 euroa Sampo Oyj:n osakekirjojen kuoletuksien kuulutuksista aiheutuviin menoihin ja vähennyksenä 8 000 000 euroa rikoslain 10 luvun 11 §:n 2 momentin mukaisten WinCapita-juttuun liittyvien korvausten maksatusten arvioidusta siirtymisestä pääasiassa vuodelle 2019. Maksatusten siirtymiseen ovat vaikuttaneet erityisesti oikeudenkäyntien pitkä kesto sekä oikeusavun laajennuspyynnön käsittelyn viivästyminen Iso-Britanniassa.


2017 I lisätalousarvio -6 500 000
2017 talousarvio 19 032 000
2016 tilinpäätös 13 492 078
2015 tilinpäätös 10 923 142

50. Avustukset (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 20 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (1 000 euroa)

   
Avustukset rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille (enintään) 4 933
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään) 3 202
Muut avustukset (enintään) 190
Yhteensä 8 325

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 25.01.01 Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen kokouspalveluita tukeviin laitehankintoihin. Lisäys kohdennetaan käyttösuunnitelmakohtaan Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen.


2017 I lisätalousarvio 20 000
2017 talousarvio 8 305 000
2016 tilinpäätös 6 165 130
2015 tilinpäätös 4 397 245