Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2017 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       01. Ulkoasiainhallinto
       10. Kriisinhallinta
       30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö
       90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot
            68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menotPDF-versio

68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa ja vuodelta 2016 siirtynyttä määrärahaa saa käyttää myös enintään kuutta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkausmenojen maksamiseen Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajuutta tukevissa valtion virastojen ja laitosten hankkeissa.

Selvitysosa: Suomi toimii Arktisten neuvoston puheenjohtajana vuosina 2017—2019. Puheenjohtajuus on ainutlaatuinen mahdollisuus tuoda omien hankealoitteiden kautta esille Suomen arktista osaamista ja edistää liiketoimintamahdollisuuksia arktisilla alueilla. Momentilta rahoitettavilla hankkeilla on oleellinen merkitys Suomen puheenjohtajuusohjelman toteuttamisessa. Hankkeita toteuttavat laaja-alaisesti eri valtiontoimijat. Hankkeissa on tarkoituksenmukaista käyttää sekä vakituisen henkilöstön että määräaikaiseen palvelussuhteeseen palkattavien työpanosta.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2017 I lisätalousarvio
2017 talousarvio1 800 000
2016 tilinpäätös1 600 000
2015 tilinpäätös2 100 000