Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2017 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

 euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT490 266 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot251 000 000
03. Korkotulojen lähdevero, lisäystä31 000 000
04. Perintö- ja lahjavero, lisäystä220 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut186 000 000
01. Arvonlisävero, lisäystä186 000 000
10. Muut verot52 000 000
03. Autovero, lisäystä52 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot1 266 000
04. Eräät viestinnän maksut, lisäystä1 266 000
12. SEKALAISET TULOT-1 609 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala3 788 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, lisäystä3 788 000
26. Sisäministeriön hallinnonala1 550 000
98. EU:lta saatavat tulot , lisäystä1 550 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala-830 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, vähennystä-830 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala6 000 000
88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan voittovaroista, lisäystä6 000 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala19 133 000
10. Liikenneviraston tulot, lisäystä19 133 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala5 500 000
90. Rahapelitoiminnan tuotto, lisäystä5 500 000
39. Muut sekalaiset tulot-36 750 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista, vähennystä-36 750 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET-6 800 000
01. Korkotulot200 000
07. Korot talletuksista200 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta-7 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta, vähennystä-7 000 000
15. LAINAT-178 078 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta-178 078 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä-178 078 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä 303 779 000