Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2017

  euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 490 266 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 251 000 000
03. Korkotulojen lähdevero, lisäystä 31 000 000
04. Perintö- ja lahjavero, lisäystä 220 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 186 000 000
01. Arvonlisävero, lisäystä 186 000 000
10. Muut verot 52 000 000
03. Autovero, lisäystä 52 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot 1 266 000
04. Eräät viestinnän maksut, lisäystä 1 266 000
12. SEKALAISET TULOT -1 609 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 3 788 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, lisäystä 3 788 000
26. Sisäministeriön hallinnonala 1 550 000
98. EU:lta saatavat tulot , lisäystä 1 550 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala -830 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, vähennystä -830 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 6 000 000
88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan voittovaroista, lisäystä 6 000 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 19 133 000
10. Liikenneviraston tulot, lisäystä 19 133 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 5 500 000
90. Rahapelitoiminnan tuotto, lisäystä 5 500 000
39. Muut sekalaiset tulot -36 750 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista, vähennystä -36 750 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET -6 800 000
01. Korkotulot 200 000
07. Korot talletuksista 200 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta -7 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta, vähennystä -7 000 000
15. LAINAT -178 078 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta -178 078 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä -178 078 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä 303 779 000