Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2017 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

I lisätalousarvioesitys 2017PDF-versio

 euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT490 266 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot251 000 000
03. Korkotulojen lähdevero, lisäystä31 000 000
04. Perintö- ja lahjavero, lisäystä220 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut186 000 000
01. Arvonlisävero, lisäystä186 000 000
10. Muut verot52 000 000
03. Autovero, lisäystä52 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot1 266 000
04. Eräät viestinnän maksut, lisäystä1 266 000
12. SEKALAISET TULOT-1 609 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala3 788 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, lisäystä3 788 000
26. Sisäministeriön hallinnonala1 550 000
98. EU:lta saatavat tulot , lisäystä1 550 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala-830 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, vähennystä-830 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala6 000 000
88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan voittovaroista, lisäystä6 000 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala19 133 000
10. Liikenneviraston tulot, lisäystä19 133 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala5 500 000
90. Rahapelitoiminnan tuotto, lisäystä5 500 000
39. Muut sekalaiset tulot-36 750 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista, vähennystä-36 750 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET-6 800 000
01. Korkotulot200 000
07. Korot talletuksista200 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta-7 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta, vähennystä-7 000 000
15. LAINAT-178 078 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta-178 078 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä-178 078 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä 303 779 000
 euroa
MÄÄRÄRAHAT
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA10 603 000
01. Hallinto1 533 000
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä688 000
02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha), lisäystä645 000
03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v)0
22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-100 000
23. Kokeilutoiminnan digitaalinen edistäminen (siirtomääräraha 3 v)100 000
24. Suomen EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v)200 000
10. Omistajaohjaus8 200 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä8 200 000
90. Muut menot870 000
21. Kunniamerkit (arviomääräraha), lisäystä120 000
61. Jäsenmaksut ja maksuosuudet Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukselle (siirtomääräraha 2 v)750 000
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA3 719 000
01. Ulkoasiainhallinto19 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä19 000
10. Kriisinhallinta3 700 000
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 155 000
21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (kiinteä määräraha), lisäystä545 000
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö0
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)0
90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot0
68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v)0
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA-6 589 000
01. Ministeriö ja hallinto-6 469 000
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-89 000
03. Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä100 000
20. Erityismenot (arviomääräraha), vähennystä-6 500 000
50. Avustukset (kiinteä määräraha), lisäystä20 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu0
04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
40. Rangaistusten täytäntöönpano-120 000
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-120 000
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA18 212 000
01. Hallinto112 000
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-3 000
24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan (siirtomääräraha 3 v), lisäystä115 000
10. Poliisitoimi200 000
02. Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä200 000
21. KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)0
40. Maahanmuutto17 900 000
22. Vapaaehtoinen paluu (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 000 000
63. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet (arviomääräraha), lisäystä14 900 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA11 949 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus6 483 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-10 270 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v), lisäystä16 753 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta5 466 000
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä5 466 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA46 823 000
01. Hallinto375 000
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä375 000
10. Verotus ja tulli0
63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha)0
20. Palvelut valtioyhteisölle0
88. Senaatti-kiinteistöt0
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto140 000
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä140 000
40. Valtion alue- ja paikallishallinto0
03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v)0
50. Eläkkeet ja korvaukset-200 000
50. Vahingonkorvaukset (arviomääräraha), vähennystä-200 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen17 940 000
02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 500 000
05. Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus (siirtomääräraha 3 v), lisäystä22 000 000
22. Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-5 560 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle11 168 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä2 168 000
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), lisäystä9 000 000
90. Kuntien tukeminen9 200 000
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha), lisäystä9 200 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt8 200 000
95. Valtion takaussuoritukset (arviomääräraha), lisäystä8 200 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA20 491 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot-84 000
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-9 000
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-75 000
53. Eräät turvapaikanhakijoista ja maahanmuuttajista aiheutuvat avustukset (siirtomääräraha 2 v)0
10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus0
20. Yleissivistävän koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)0
20. Ammatillinen koulutus2 000 000
21. Ammatillisen koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 000 000
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus9 000 000
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä9 000 000
70. Opintotuki75 000
01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä75 000
80. Taide ja kulttuuri0
06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha)0
90. Liikuntatoimi9 500 000
50. Rahapelitoiminnan voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha), lisäystä6 000 000
55. Valtionavustus liikuntapaikan rakentamiseen KymiRing Oy:lle (siirtomääräraha 2 v)3 500 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA23 280 000
01. Hallinto ja tutkimus5 660 000
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 060 000
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 600 000
23. Hallinnolliset järjestelyt (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 000 000
10. Maaseudun kehittäminen0
44. Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v)0
20. Maa- ja elintarviketalous6 600 000
41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha), lisäystä1 100 000
46. EU:n osarahoittama ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä500 000
47. Kansallinen ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 000 000
61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 3 v), lisäystä3 000 000
40. Luonnonvaratalous11 020 000
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha), lisäystä11 020 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA42 819 000
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot-11 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-11 000
10. Liikenneverkko35 012 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä35 012 000
20. Liikenteen viranomaispalvelut-825 000
01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-825 000
40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen8 643 000
44. Median innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v)0
45. Yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tuki (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 000 000
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä7 643 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA25 985 000
01. Hallinto-630 000
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-630 000
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka12 630 000
06. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-1 370 000
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha), lisäystä10 000 000
42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä4 000 000
82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha)0
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha), lisäystä4 300 000
87. Pääomalaina Finnvera Oyj:lle (siirtomääräraha 3 v)0
89. Pääomasijoitus Tekes Pääomasijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-4 300 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka10 000 000
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä10 000 000
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä1 350 000
03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 350 000
05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka2 000 000
41. Valtionavustus Finpron toimintaan (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 000 000
60. Energiapolitiikka635 000
42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha), lisäystä635 000
70. Kotouttaminen0
03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v)0
30. Valtion korvaukset kotouttamisesta (arviomääräraha)0
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA51 500 000
01. Hallinto680 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä230 000
02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä111 000
03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä219 000
06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä120 000
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta120 000
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä120 000
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut-1 300 000
52. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha), vähennystä-1 300 000
20. Työttömyysturva3 400 000
50. Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha)0
51. Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha)0
52. Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha), lisäystä3 400 000
30. Sairausvakuutus-7 500 000
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä-7 500 000
40. Eläkkeet19 600 000
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä19 600 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha)0
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto30 000 000
31. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (siirtomääräraha 3 v)0
34. Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha)0
38. Valtionavustus valinnanvapauden pilottihankkeiden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)30 000 000
40. Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin (siirtomääräraha 3 v)0
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen0
20. Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-1 000 000
51. Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 000 000
80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta1 000 000
50. Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 000 000
90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen5 500 000
50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä5 500 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA4 987 000
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot-13 000
01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-13 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu5 000 000
20. Ympäristövahinkojen torjunta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä5 000 000
22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v)0
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen0
02. Rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatio (siirtomääräraha 3 v)0
60. Siirto valtion asuntorahastoon0
36. VALTIONVELAN KOROT50 000 000
01. Valtionvelan korko50 000 000
90. Valtionvelan korko (arviomääräraha), lisäystä50 000 000
Määrärahojen kokonaismäärä 303 779 000