Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2017 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
            99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       39. Muut sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

24. Ulkoasiainministeriön hallinnonalaPDF-versio

99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 3 788 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäyksestä 3 550 000 euroa aiheutuu aiheutuu Suomen Venäjän edustustoista saatavien viisumien käsittelymaksutulojen lisääntymisestä ja 238 000 euroa YK:n sotilaallisesta kriisinhallinnasta maksamista palkkausmenokorvauksista.


2017 I lisätalousarvio3 788 000
2017 talousarvio31 103 000
2016 tilinpäätös37 093 078
2015 tilinpäätös50 442 915