Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2017 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
       01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
       04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
            01. Arvonlisävero
       10. Muut verot
       19. Muut veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

01. ArvonlisäveroPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 186 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu siitä, että arviot taloudellisen tilanteen ja yksityisen kulutuksen kehityksestä ovat parantuneet aikaisempaan ennusteeseen verrattuna. Loppuvuoden 2016 arvonlisäverokertymät olivat myös hieman odotettua suuremmat, mikä osaltaan nostaa vuoden 2017 ennustetta.


2017 I lisätalousarvio186 000 000
2017 talousarvio17 131 000 000
2016 tilinpäätös17 106 964 879
2015 tilinpäätös16 628 487 549