Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2017 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
       10. Sotilaallinen maanpuolustus
       30. Sotilaallinen kriisinhallinta
            20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 5 466 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
01.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)993 000
02.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)275 000
03.Sotilastarkkailijatoiminnan menot2 056 000
04.Resolute Support -operaatio, Afganistan4 000 000
05.Irakin koulutusoperaation menot17 680 000
07.Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot4 082 000
08.Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma10 000 000
10.EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot-
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot320 000
13.Atalanta-operaation menot10 000
15.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot16 140 000
16.EUTM/Malin koulutusoperaation menot220 000
17.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)845 000
18.Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF)52 000
20.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin686 000
Yhteensä 57 359 000

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 5 979 000 euroa sotilaallisen kriisinhallinnan lisämenoihin ja vähennyksenä 513 000 euroa vuoden 2016 toteutuneen indeksikehityksen mukaisena kustannustasotarkistuksena. Lisätarve aiheutuu pääosin Irakin OIR-operaation jatkumisesta.

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

   
03.Sotilastarkkailijatoiminnan menot-394 000
05.Irakin koulutusoperaation menot7 680 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot-1 100 000
10.EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot-480 000
13.Atalanta-operaation menot-240 000
Yhteensä 5 466 000

2017 I lisätalousarvio5 466 000
2017 talousarvio51 893 000
2016 tilinpäätös35 761 000
2015 tilinpäätös47 422 000