Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2017 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
            01. Sisäministeriön toimintamenot
            24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan
       10. Poliisitoimi
       40. Maahanmuutto
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentilta vähennetään 3 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 60 000 euroa siirtona momentille 23.01.01 valtioneuvoston yhteisen verkkojulkaisualustan palvelun menoihin ja lisäyksenä 57 000 euroa hybridiuhkien torjunnan osaamisen kehittämistehtäviin.


2017 I lisätalousarvio-3 000
2017 talousarvio13 632 000
2016 tilinpäätös14 647 000
2015 tilinpäätös16 218 000