Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2017 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
       01. Hallinto
       10. Omistajaohjaus
       90. Muut menot
            21. Kunniamerkit
            61. Jäsenmaksut ja maksuosuudet Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukselle
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

90. Muut menotPDF-versio

21. Kunniamerkit (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 120 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys perustuu vuonna 2017 Suomen itsenäisyyden juhlavuoteen liittyviin palkitsemisiin mm. suomalaisten olympiavoittajien palkitsemiseen ja ennakoitujen valtiovierailujen määrään. Lisäksi menoja kasvattaa kunniamerkkipaketin uudistaminen sekä veteraanien palkitsemisten jatkuminen vuonna 2017.


2017 I lisätalousarvio120 000
2017 talousarvio700 000
2016 tilinpäätös813 899
2015 tilinpäätös691 013

61. Jäsenmaksut ja maksuosuudet Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukselle (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 750 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksesta annetun lain 12 §:n mukaisten jäsenmaksujen, maksuosuuksien ja vastaavien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksesta. Lakiesityksessä määritellään keskuksen oikeudellinen asema, toimipaikka, organisoituminen, rahoitus sekä muut keskuksen perustamiseen liittyvät keskeiset kysymykset. Euroopan hybridiuhkia ja vastatoimia käsittelevän keskuksen päätehtäviä ovat tutkimus ja analyysi, koulutus ja harjoitukset, doktriinien ja konseptien kehittäminen, parhaiden käytäntöjen jakaminen, yhteistyötapojen ja -mahdollisuuksien identifiointi sekä tiedon tuottaminen hybridiuhkiin vastaamista koskevan päätöksenteon tueksi.

Keskuksen on määrä aloittaa toiminta vuonna 2017. Vuoden 2017 osalta keskuksen toiminnan kulujen arvioidaan olevan noin 750 000 euroa, joka rahoitetaan kokonaisuudessaan Suomen maksuosuutena. Vuodesta 2018 alkaen keskuksen toimintaa rahoitetaan Suomen maksuosuuden lisäksi muiden osallistujamaiden jäsenmaksuosuuksilla. Suomen lisäksi keskuksen toiminnassa arvioidaan olevan mukana 9 jäseniksi luettavaa osapuolta vuoden 2017 aikana. Valtion talousarvion kautta maksettaisiin keskukselle vain Suomen rahoitusosuus, mikä sisältää vuokramenojen osuuden.


2017 I lisätalousarvio750 000