Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2017 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
       03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
            01. Nettolainanotto ja velanhallinta
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

03. Valtion nettolainanotto ja velanhallintaPDF-versio

01. Nettolainanotto ja velanhallinta

Momentilta vähennetään 178 078 000 euroa.

Selvitysosa: Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään vähennystä 178 078 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 5 458 069 000 euroa vuonna 2017. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 5 408 069 000 euroa vuonna 2017.

Tulot ja menot (milj. euroa)

  
Tulot 
Nimellisarvoinen nettolainanotto5 458
Menot 
Emissiotappiot (netto)-40
Pääomatappiot (netto)-10
Nettotulot5 408

2017 I lisätalousarvio-178 078 000
2017 talousarvio5 586 147 000
2016 tilinpäätös2 473 716 053
2015 tilinpäätös4 405 769 398