Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2017 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       01. Korkotulot
            07. Korot talletuksista
       04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

01. KorkotulotPDF-versio

07. Korot talletuksista

Momentille arvioidaan kertyvän 200 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot ovat valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) mukaisia tuloja. Momentin tuloiksi merkitään yli päivittäisen tarpeen olevien valtion kassareservien sijoitustoiminnasta kertyvät korkotulot.


2017 I lisätalousarvio200 000
2016 tilinpäätös855 885
2015 tilinpäätös3 628 582