Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi

Talousarvioesitys 2017

70. OpintotukiPDF-versio

01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 13 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2012 II lisätalousarvio 13 000
2012 talousarvio 683 000
2011 tilinpäätös 693 000
2010 tilinpäätös 703 000

58. Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 234 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu opiskelija-asuntosäätiöiden ja Senaatti-kiinteistöjen välisten tonttivuokrasopimusten sopimusehdoista.


2012 II lisätalousarvio 234 000
2012 talousarvio 5 244 000
2011 tilinpäätös 5 244 000
2010 tilinpäätös 4 494 000