Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Anslag
       10. Militärt försvar

Talousarvioesitys 2017

30. Militär krishanteringPDF-versio

20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 140 000 euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

Tillägg till dispositionsplanen (euro)
    Ursprunglig
dispositionsplan
Tillägg Ändrad
dispositionsplan
         
01. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-operationen) 14 426 000 - 14 426 000
02. Utgifter för Finlands krishanteringstrupp i Bosnien-Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-operationen) 2 670 000 - 2 670 000
03. Utgifter för militärobservatörsverksamheten 2 890 000 - 2 890 000
04. Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka i Afghanistan (ISAF-operationen) 8 100 000 - 8 100 000
05. Utgifter för Finlands FN-avdelning i Sudan (UNMIS-operationen) 35 000 - 35 000
06. Utgifter för krishanteringsoperationen i Liberia (UNMIL-operationen) 35 000 - 35 000
07. Gemensamma utgifter för krishanteringsoperationer 3 698 000 - 3 698 000
08. Programmet för utvecklande av styrkor för krishantering 10 000 000 - 10 000 000
09. Utgifter för löner, flyttning och boende för EU:s stridsgrupper under utbildningstiden samt överföringsersättningar 180 000 - 180 000
12. Utgifter för EU:s krishanteringsoperation i Tchad och Centralafrikanska republiken 4 828 000 - 4 828 000
20. I reserv för merutgifter för pågående operationer eller för förlängning av dem, för eventuella nya krishanteringsoperationer samt för andra utgifter för krishantering 7 812 000 +1 140 000 8 952 000
Sammanlagt 54 674 000 +1 140 000 55 814 000

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av en höjning av den föregripande kostnadsnivåjusteringen i enlighet med den indexutveckling som skedde 2008 och hänförs till punkt 20 i dispositionsplanen.


2009 tilläggsb. 1 140 000
2009 budget 54 674 000
2008 III tilläggsb.
2008 II tilläggsb. 456 000
2008 budget 48 228 000
2007 bokslut 55 390 000