Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2016 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
       01. Hallinto
       10. Omistajaohjaus
            88. Osakehankinnat
       30. Oikeuskanslerinvirasto
       90. Muut menot
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

10. OmistajaohjausPDF-versio

88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että valtio saa luopua omistuksestaan Arctia Oy:ssä, Gasum Oy:ssä, Fingrid Oyj:ssä ja Posti Group Oyj:ssä siten, että valtion omistusosuudeksi jää kussakin yhtiössä vähintään 50,1 prosenttia. Kemijoki Oy:ssä valtio saa luopua omistuksestaan kokonaan sen jälkeen, kun yhtiötä koskeva osakassopimus on allekirjoitettu.

Selvitysosa: Neste Oyj:n ja Vapo Oy:n osalta valtion omistuksen vähimmäisrajaa on tarkoitus alentaa 33,4 prosenttiin samassa yhteydessä, kun lakia valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta (1368/2007) muutetaan.

Omistusrajan muutokset perustuvat valtioneuvoston 13.5.2016 hyväksymään valtion omistajapolitiikkaa koskevaan periaatepäätökseen. Valtiolla on merkittävä yhtiöomaisuus, joille on määritelty strateginen intressi. Strategista intressiä on toteutettu joko täydellä omistuksella (100 %) tai enemmistöomistuksella (50,1 %). Strategisen intressin toteuttamisen alarajaksi ehdotetaan 33,4 % nykyisten täyden omistuksen ja enemmistöomistuksen lisäksi. Alaraja riittää käytännössä turvaamaan veto-oikeuden yhtiöjärjestyksen muuttamisen, omistusosuuksien muutoksiin suunnatun osakeannin tai muun vastaavan menettelyn osalta ja yhtiön sulautumisen, jakautumisen sekä yhtiön selvitystilaan asettamisen suhteen.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2016 II lisätalousarvio
2016 talousarvio5 700 000
2015 tilinpäätös1 700 000
2014 tilinpäätös22 700 000