Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              10. Tullens inkomster
              25. Inkomster av metallmynt
       15. Lån
     Anslag

Talousarvioesitys 2017

51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnarPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 198 471 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Under momentet inflyter inkomster som utgör ersättning som andra pensionsanstalter har betalat till staten för pensionsutgifter som dessa med stöd av lagen om statens pensioner (1295/2006) ansvarar för.

Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 28.50.63.

Inkomstposten har beräknats enligt den uppskattade ArPL-indexnivån för 2017 (2533).


2017 budget 198 471 000
2016 budget 186 154 000
2015 bokslut 163 028 358